ლაბორატორიული ცენტერბი

სამედიცინო დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი ლაბორატორიული კვლევების ფართო სპექტრს გთავაზობთ ლაბორატორიული ცენტრები, დაწყებული ჰემატოლოგიური გამოკვლევებითა და დასრულებული მოლეკულური დიაგნოსტიკითა თუ იმუნოჰისტო, ციტოქიმიური კვლევებით.
1024

დაწესებულებები