ფსიქოლოგიური კლინიკები

ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ფსიქოლოგებსა და ფსიქიატრებს ხელეწიფებათ, ადამიანის ჯანმრთელობა ფსიქიკური მედეგობიდან იწყება, ფსიქოლოგიური ცენტრების ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები ზრუნავენ პაციენტთა სულიერ სიმშვიდეზე, ასევე უზრუნველყოფენ ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთათვის ფსიქიატრიულ დახმარებას.
735

დაწესებულებები