რეპროდუქტოლოგიური და გინეკოლოგიური კლინიკები

ქალისა და მამაკაცის რეპროდუქციული ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი კვლევები და მკურნალობა, ფერტილობის პათოლოგიების, პირველ რიგში უშვილობის და სხვადასხვა ასაკობრივ პერიოდში განვითარებული დარღვევების პროფილაქტიკა. რეპროდუქტოლოგიურ და გინეკოლოგიურ კლინიკებში ასევე შესაძლებელია ორსულობის დაგეგმვა და მართვა.
526

დაწესებულებები