კატეგორიები

ანესთეზიოლოგია
1627

ანესთეზიოლოგია

ანესთეზიოლოგია - კლინიკური მედიცინის დარგია, რომელიც მოიცავს სრულ პრე- ინტრა და პოსტოპერაციულ ანესთეზიურ უზრუნველყოფას ქირურგიული ოპერაციების ან დიაგნოსტიკური მანიპულაციების დროს (სადაც ანესთეზიაა ნაჩვენებია), პოსტანესთეზიური (გამოფხიზლების) პერიოდის მართვას, აგრეთვე, კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი (ქირურგიული და თერაპიული პროფილის) პაციენტების მონიტორინგსა და მკურნალობას, ვიდრე ისინი საჭიროებენ.
რეანიმაცია - არის მწვავე ავადმყოფის ფიზიოლოგიური დარღვევების გამოსწორების პროცესი (მაგალითად, სუნთქვის უკმარისობა ან გულისცემა). ეს არის ინტენსიური თერაპიის, ტრავმული ქირურგიისა და გადაუდებელი მედიცინის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
„გადაუდებელი მედიცინა“ ეს არის მულტიდისციპლინური სპეციალობა, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა სირთულის მწვავე ან გამწვავებული ქრონიკული ჩივილების მქონე პაციენტების მართვას, დიფერენციალური დიაგნოზის ჩატარებას, ჩივილების მოხსნა/დასტაბილებას, პაციენტის დისპოზიციაზე გადაწყვეტილების მიღებას და შესაბამისი რეკომენდაციების მიცემას. გადაუდებელი მედიცინის ექიმის სამუშაო არეალია გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტი (განყოფილება)/სამსახური და პრეჰოსპიტალური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებები. აღნიშნულ დეპარტამენტში (განყოფილებაში)/სამსახურში პაციენტების მართვა ხდება მაქსიმუმ 24 საათის განმავალობაში.

ექიმები

სოფიკო გუდავა MD.

სოფიკო გუდავა MD.

ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი

ირინე ტაბიძე MD.

ირინე ტაბიძე MD.

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი

ნიკოლოზ კვაჭაძე MD. Ph.D.

ნიკოლოზ კვაჭაძე MD. Ph.D.

ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი

ინესა ავთანდილოვა MD.

ინესა ავთანდილოვა MD.

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი

მანანა ქშუტაშვილი-ვაშაკიძე MD.

მანანა ქშუტაშვილი-ვაშაკიძე MD.

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი

ირაკლი ლაღიძე MD.

ირაკლი ლაღიძე MD.

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი

კახა ნურალიძე MD. Ph.D.

კახა ნურალიძე MD. Ph.D.

ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი

ლევან რატიანი MD. Ph.D.

ლევან რატიანი MD. Ph.D.

ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი

მალხაზ კუჭაშვილი MD.

მალხაზ კუჭაშვილი MD.

ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი

ნიკოლოზ რთველიაშვილი MD.

ნიკოლოზ რთველიაშვილი MD.

ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი

თამარ გოგიჩაიშვილი MD.

თამარ გოგიჩაიშვილი MD.

ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი

დავით ყაზაიშვილი MD.

დავით ყაზაიშვილი MD.

ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი

მარიამ ლაბუჩიძე MD.

მარიამ ლაბუჩიძე MD.

ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი

ირაკლი მჟავანაძე MD.

ირაკლი მჟავანაძე MD.

ანესთეზიოლოგი, რეანიმატოლოგი