კატეგორიები

კომპიუტერული ტომოგრაფია
1278

კომპიუტერული ტომოგრაფია

კტ სკანირება - წარმოადგენს გართულებულ რენტგენ ტესტს, რომელიც წარმოქმნის ადამიანის ორგანიზმის ნაწილების მრავლობით გამოსახულებას. კომპიუტერული ტომოგრაფია იძლევა შინაგანი ორგანოების, რბილი ქსოვილების, სისხლძარღვების, თავის ტვინის და ძვლების საკმაოდ დეტალური გამოსახულების მიღების საშუალებას.
მრტ სკანირება - არის უმტკივნეულო და უსაფრთხო მეთოდი, რომლის დროსაც ხდება ორგანიზმის შინაგანი სტრუქტურების გამოსახულების მიღება ძლიერი მაგნიტური ველის და რადიოტალღების საშუალებით.

ექიმები

სალომე კუკავა MD.
გრიგოლ ნემსაძე MD. Ph.D.

გრიგოლ ნემსაძე MD. Ph.D.

რადიოლოგი, კტ და მრტ სპეციალისტი