კატეგორიები

ორთოპედიული სტომატოლოგია
3132

ორთოპედიული სტომატოლოგია

ორთოპედიული სტომატოლოგია - არის სტომატოლოგიის მიმართულება, რომელიც ემსახურება ყბა-კბილთა სისტემის მთლიანობის დარღვევის დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. დანაკლისი კბილების აღდგენა, რაც ორთოპედიული სტომატოლოგიის მიზანს წარმოადგენს, მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ესთეტიკური, არამედ ფუნქციური თვალსაზრისითაც.
კბილების ნაწილობრივი ან სრული არარსებობისას მზადდება სხვადასხვა სახის და მასალის ნაწილობრივი ან მთლიანი პროთეზები, ხიდები და ერთეული გვირგვინები.

ექიმები

ვლადიმერ ბაჯიაშვილი

ვლადიმერ ბაჯიაშვილი

ქირურგი, თერაპევტი, ორთოპედი

1 2