კატეგორიები

316

ფიზიკური მედიცინა, რეაბილიტაცია, კურორტოლოგია

ფიზიოთერაპია ბერძნულიდან წარმოიშვა Physis-ბუნება, Therapia-მკურნალობა, ეს მედიცინის დარგია, რომელიც შეისწავლის ბუნებრივი და ხელოვნურად მიღებული (პრეფორმირებული) ფიზიკური ფაქტორების ადამიანის ორგანიზმზე ზემოქმედებას, ჯანმრთელობის გაუმჯობესების მიზნით.

ტერმინი რეაბილიტაცია წარმოიშვა ლათინურიდან ჰაბილის- უნარი, რეჰაბილის- აღდგენის უნარი. არის ასევე ტერმინი მედიკო- სოციალური რეაბილიტაცია, რაც გულისხმობს ადამიანის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და სოციალური სტატუსის აღდგენას- რეაბილიტაციას დაავადების ან ტრავმის შემდეგ.

კურორტოლოგია შეისწავლის ბუნებრივ ფიზიკურ ფაქტორებს, მათ მოქმედების მექანიზმს ორგანიზმის ფიზიოლოგიურ და პათოლოგიურ პროცესებზე და ამ ფაქტორების გამოყენება სამკურნალო და პროფილაქტიკური მიზნით. სიტყვა კურორტი შედგება ორი სიტყვისგან კურ- მკურნალობა და ორტ- ადგილი. ანუ კურორტი ნიშნავს ისეთ სამკურნალო ადგილს, სადაც შეიძლება ბუნებრივი ფაქტორების გამოყენებით (ჰავა, მინერალური წყალი, ტალახი და სხვა) მკურნალობა, რეაბილიტაცია და დასვენება.

ექიმები

ირაკლი აბრამიშვილი

ირაკლი აბრამიშვილი

მასაჟისტ-რეაბილიტოლოგი, ფიზიოთერაპევტი, კინეზოთერაპევტი

ქეთევან  ნიშნიანიძე MD.

ქეთევან ნიშნიანიძე MD.

ფიზიოთერაპევტი, რეაბილიტოლოგი, კურორტოლოგი

კახაბერ სამანიშვილი

კახაბერ სამანიშვილი

სამკურნალო მასაჟისა და მანუალური თერაპიის სპეციალისტი, ჰირუდოთერაპევტი

ხათუნა ზაქარიაძე

ხათუნა ზაქარიაძე

თერაპევტი, ლაზერო-ფიზიოთერაპევტი, რეაბილიტოლოგი

ირაკლი შელია

ირაკლი შელია

რეაბილიტოლოგი-რევმატოლოგი

ინგა ივანიშვილი

ინგა ივანიშვილი

რეაბილიტოლოგი, მანუალური თერაპევტი

გიორგი სიხარულიშვილი

გიორგი სიხარულიშვილი

სამკურნალო მასაჟისა და მანუალური თერაპიის სპეციალისტი