ტრავმატოლოგია

ტრავმატოლოგია

ტრისტან ნიშნიანიძე MD. PhD.

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ხერხემლის ქირურგი

ჯალალიშვილი გია MD.

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ქირურგი

ირაკლი ვარძუკაშვილი MD.

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ვერტებროლოგი

კახაბერ არონია MD.

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი

გელა ჩადუნელი MD.

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი

მიხეილ ლოლაძე MD.

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი

გიორგი ლორია MD.

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი

ლევან ნაჭყებია MD.

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი

1 2