ჯეო ჰოსპიტალსის გარდაბნის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრი

274