იოსებ შურღაია MD.

ვენეროლოგი, ანდროლოგი

სამუშაო ადგილი

 1. “კანვენი” კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი
 2. თბილისი, 0159, ლუბლიანას ქ. № 5
 3. 2 95–77–44; 2 95–06–26; 2 95–46–43

სპეციალობა

ვენეროლოგი, ანდროლოგი

სამეცნიერო წოდება

მედიცინის დოქტორი

პროფესიული ინტერესები

 • ვენეროლოგია
 • ანდროლოგია
 • ფსიქოთერაპია
 • ფსიქოსექსოლოგია
პროფესიული უნარები
ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 100%
პროფესიული განვითარება 100%

ექიმის სტატია

უნაყოფობის ფსიქოლოგიური და სოციალური ასპექტები

ექიმის სტატია

ბავშვთა და მოზარდთა სწორი სქესობრივი აღზრდა

დაბადების თარიღი: 14.12.1974

სპეციალობა: ექიმი ვენეროლოგი, ანდროლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოსექსოლოგი
EADV, ESSM, GADV -ს წევრი

სამუშაო ადგილი/თანამდებობა:
“კანვენი” კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის ექიმი ვენეროლოგი, ანდროლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოსექსოლოგი

განათლება:

 • 2000 წ. – დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი. მიიღო ექიმის კვალიფიკაცია. დიპლომი 101232
 • 2000 წ. – მიიღო ზოგადი პროფილის ექიმის სერტიფიკატი. სერტიფიკატი 02777.
 • 2000 წლის 1-ლი დეკემბერი – გაიარა კლინიკური ანდროლოგიის კურსი, მიიღო ექიმ-ანდროლოგის სერტიფიკატი. სერტიფიკატი 124.

დიპლომისშემდგომი განათლება:

 • 2001 წლის 1-ლი თებერვალი – სტაჟირება გაიარა ქ მოსკოვში, შეისწავლა АЭЛТИС-СИНХРО-02-ЯРИЛО, АМЛТИС-СИНХРО-01 ЯРОВИТ, АМВЛ-01-ЯРОВИТ აპარატებით ავადმყოფების მკურნალობის მეთოდიკა მოსკოვის ცენტრ – შპს „იაროვიტში“. სერტიფიკატი 210.
 • 2001 წლის 20-22 ივნისი – კლინიკური იმუნოლოგიური ცენტრის ბაზაზე გაიარა სასწავლო კურსი „აივ ინფექცია შიდსი“.
 • 2003 წლის 8 აგვისტო – მიიღო სერტიფიკატი დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის სპეციალობით. სერტიფიკატი 22195, რის შემდეგაც მუშაობა დაიწყო კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში ექიმ დერმატონოვენეროლოგად.
 • 2003 წლის 27-29 ნოემბერი – დერმატონოვენეროლოგიის კათედრის ბაზაზე გაიარა მომზადება პროგრამით „ვენერიული სნეულებები“.
 • 2003 წლის 1-3 დეკემბერი – დერმატონოვენეროლოგიის კათედრის ბაზაზე გაიარა მომზადება პროგრამით „ფრჩხილების დაავადებები“.
 • 2003 წლის 18-20 დეკემბერი – დერმატონოვენეროლოგიის კათედრის ბაზაზე გაიარა მომზადება პროგრამით „ინფექციური დერმატოზები“.
 • 2003 წლის 5 მაისი – გაიარა დაჩქარებული კურსი „ჰემოტრანსფუზია – ალოგენური ქსოვილების ტრანსპლანტაცია“.
 • 2005 წლის 22-29 იანვარი – მონაწილეობდა მე-17 საერთაშორისო კონფერენციაში „კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა“ ბაკურიანი-2005.
 • 2005 წლის 18-20 ივნისი – კლასიკური და ტრადიციული მედიცინის აკადემიის ბაზაზე გაიარა დაჩქარებული სწავლების კურსი „პრევენციული მედიცინა და სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობის სქემებში ფიტოადაპტოგენების ჩართვის პრინციპები. პრიორიტეტები და შესაძლებლობები“.
 • 2005 წლის 23-30 ივლისი – მონაწილეობდა მე-18 საერთაშორისო კონფერენციაში „კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა“ ქ. ქობულეთში. სერტიფიკატი 21.
 • 2005 წლის 23-30 ივლისი – გაიარა პროფესიული განვითარების კურსი „21-ე საუკუნე ამპუტაციის გარეშე“.
 • 2005 წლის 30 სექტემბერი – 1-ლი ოქტომბერი – გაიარა დახელოვნების მოკლე კურსი პროგრამით „კანისა და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების აქტუალური საკითხები“. სერტიფიკატი 38.
 • 2005 წლის 30 ოქტომბერი – გაიარა სწავლების მოკლევადიანი კურსი პროგრამით „აქტუალური დაავადებების თანამედროვე ასპექტების კურსი“, სერტიფიკატი 58.
 • 2005 წლის 7 ნოემბერი – გაიარა სწავლების კურსი პროგრამით „მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები დერმატოვენეროლოგიურ და ანდროლოგიურ პრაქტიკაში“, სერტიფიკატი 50.
 • 2005 წლის 3-4 დეკემბერი – გაიარა სწავლების კურსი პროგრამით „სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების მკურნალობა ВОЗ IUSTI სისტემით შემუშავებული ევროპული გაიდლაინების მიხედვით, სერტიფიკატი 58.
 • 2005 წლის 14-21 დეკემბერი – გაიარა სწავლების კურსი პროგრამით „მქავანა დერმატოზები“.
 • 2007 წლის 20 ნოემბერი – 7 დეკემბერი – წარმატებით გაიარა კურსი სამხედრო ექიმის მომზადების პროგრამით.
 • 2015 წ. – დაიწყო სწავლა თბილისის გენშტალტის ინსტიტუტში.
 • 11/06/2016 – 18/06/2016 – გაიარა საზაფხულო ინტენსივი ლატვიის გეშტალტ-ინსტიტუტში, ქ. რიგაში.
 • 2016 – 2017 წ. – გაიარა ნეირო-ლინგვისტური პროგრამირების (NLP) სასწავლო კურსი და მიენიჭა NLP-პრაქტიკოსის წოდება.
 • 8.04.2017 – მიენიჭა NLP-პრაქტიკოსის სტატუსი.
 • 23.10.2017 – ჩაირიცხა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ-მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში.
 • 17.12.2017 – მიენიჭა გეშტალტ-კონსულტანტის სტატუსი.
 • 2018წ. — გამოაქვეყნა სტატია «უნაყოფობის ფსიქოლოგიური და სოციალური ასპექტები»- საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი «საისტორიო ვერტიკალები» №40, 2018
 • 25.05.2018 — მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში «მსოფლიო და კავკასია» მოხსენება: «უშვილობობის ფსიქოლოგიური და სოციალური ასპექტები».სტუ, თბილისი, 2018წელი
 • 2019წ. — გამოაქვეყნა სტატია «ბავშვთა და მოზარდთა სწორი სქესობრივი აღზრდა» — საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი «საისტორიო ვერტიკალები» №43, 2019
 • 21.06.2019 — მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში «მსოფლიო და კავკასია» მოხსენება: «Правильное половое воспитание подростков — актуальная проблема 21-го века.სტუ, თბილისი, 2019წელი
 • 2020წ. — გამოაქვეყნა სტატია «ბავშვებზე ძალადობის ფსიქოლოგიური შედეგები» საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი «მსოფლიო და კავკასია» №44, 2020

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2001 წ. – მუშაობა დაიწყო კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში უმცროს ექიმად.
 • 2003 წ. – მუშაობა დაიწყო კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში ექიმ დერმატონოვენეროლოგად.

კონფერენციებში მონაწილეობა:

 • 2005 წლის 22-29 იანვარი – მონაწილეობდა მე-17 საერთაშორისო კონფერენციაში „კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა“ ბაკურიანი-2005.
 • 2005 წლის 23-30 ივლისი – მონაწილეობდა მე-18 საერთაშორისო კონფერენციაში „კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა“ ქ. ქობულეთში. სერტიფიკატი 21.
 • 2007 წლის 28 აპრილი – მონაწილეობდა პირველ ქართულ-სომხურ დერმატოვენეროლოგიურ კონფერენციაში, ერევანი, სომხეთი.
 • 2007 წლის 7-10 ივნისი 2010 წლის – მონაწილეობდა მე-2 საერთაშორისო კონგრესში „დერმატოვენეროლოგია სამხრეთ კავკასიაში – წარსული, აწმყო და მომავალი“, სერტიფიკატი 12.
 • 2007 წ. – მონაწილეობდა “Dermato-Venerology in Anti-Aging Medicine” International Soros Science Education Association “Anti-Aging Medicine and Dermato-Venereology”.
 • 2008 წლის 28-29 თებერვალი – მონაწილეობდა ქართულ-აზერბაიჯანულ დერმატოვენეროლოგიურ კონფერენციაში, ბაქო, აზერბაიჯანი.
 • 2010 წლის 23-25 სექტემბერი – მონაწილეობდა IUSTI-ს 25-ე ევროპულ კონფერენციაში, თბილისი, საქართველო.
 • 2010 წლის 25 სექტემბერი – IUSTI-ს 25-ე ევროპულ კონფერენციის მიმდინარეობისას during the 25th European IUSTI Congress participated at the interactive school devoted to the new revision of the European  guidelines for the management of “Chlamydia trachomatis infection”.
 • 2011 წლის 20-24 ოქტომბერი – მონაწილეობდა დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის ევროპული აკადემიის მე-20 კონგრესში, ლისაბონი, პორტუგალია.
 • 2012 წლის 4-6 ოქტომბერი – მონაწილეობდა ტელედერმატოლოგთა მე-4 მსოფლიო კონგრესში, თბილისი, საქართველო.
 • 2012 წლის 29 ოქტომბერი – ესწრებოდა ფსორიაზით დაავადებულთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციას.
 • 2014 წლის 26 სექტემბერი – The first Georgian Congress of Dermoscopy, optical diagnosties of skin and mobile teledermoscopy. Certificate of Attendance.

პროფესიული ასოციაციების წევრობა:

 • ევროპის დერმატო-ვენეროლოგიური აკადემიის წევრი EADV
 • ევროპის სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების წევრი ESSM
 • საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის წევრი GADV

დამატებითი ინფორმაცია:

 • 2010 წლის 25 სექტემბერი – დაჯილდოებულია დიპლომით „ქართულ დერმატოვენეროლოგიაში შეტანილი წვლილისთვის“. საქართველოს დერმატოვენეროლოგთა ასოციაცია.

კომპიუტერული უნარჩვევები:
Windows, MS Office, Internet, Email

ენების ცოდნა:
ქართული – მშობლიური
რუსული – თავისუფლად
ინგლისური – თავისუფლად