ირმა ჭოხონელიძე MD. PhD.

ნეფროლგი

სამუშაო ადგილი

 1. მრავალპროფილური კლინიკა – “მედი პრივე”
 2. იაკობ ნიკოლაძის ქუჩა 6, თბილისი 0179
 3. + 995 570 30 90 90; 995 322 90 30 90

სპეციალობა

ნეფროლოგია

სამეცნიერო წოდება

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

პროფესიული ინტერესები

 • ჰემოდიალიზი
 • კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია
პროფესიული უნარები
ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 99%
პროფესიული განვითარება 100%

დაბადების თარიღი: 07.01.1967

სპეციალობა: ექიმი ნეფროლგი

სამეცნიერო წოდება: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

სუბსპეციალობა: ჰემოდიალიზი, კლინიკური ტრანსფუზიოლოგია

სამუშაო ადგილი: მრავალპროფილური კლინიკა “მედი პრივე”

განათლება:

 • 1991 – თსსუ დამთავრება, სპეციალობით სამკურნალო საქმე
 • 1991-1992 – ექიმ-ინტერნი, უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი.

ტრეინინგი ნეფროლოგიაში:

 • 1995-1997-1998 – ორთვიანი კურსები კლინიკური ნეფროლოგიის, დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის განხრით (სპონსორი თირკმლისა და დიალიზის კურატორიუმი – KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplnattation).

პროფესიული საქმიანობა:

 • 1992-2000 – ექიმი-ნეფროლოგი, უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი;
 • 2000-2011 – ჰემოდალიზისა და ნეფროლოგიი განყოფილების გამგე, უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი;
 • 2011-დღემდე – თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი საუნივერსიტეტო კლინიკა, თბილისი;
 • 2011 დღემდე – ნეფროლოგიის განვითარების კლინიკური ცენტრის კლინიკური დირექტორი, თბილისი.
 • 2019 წლიდან – დღემდე – მრავალპროფილური კლინიკა “მედი პრივე”, ექიმი-ნეფროლოგი

პედაგოგოგიური აქტივობა:

 • 2005 წლიდან დღემდე – პოსტდიპლომური განათლება – სპეციალობაში „ნეფროლოგია“ პროგრამის დირექტორი
 • 2006-2015 – თსსუ ასისტენტ-პროფესორი; ინგლისურენოვანი სტუდენტების 5-6 კურსების ლექტორი; დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის თირკმლის დაავადებათა მოდულის ხელმძღვანელი;
 • 2015 დღემდე – თსსუ ასოცირებული-პროფესორი; ინგლისურენოვანი სტუდენტების 5-6 კურსების ლექტორი; დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის თირკმლის დაავადებათა და შინგანი მედიცინის მოდულების ხელმძღვანელი;

სამეცნიერო აქტივობა:

 • 2009 – თ. ფანცულაიას დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებელად სამეცნიერო ხელმძღვანელი
 • უწყვეტი პროფესიული განათლების კოორდინატორი ნეფროლოგიაში 2007-2009, 2010, 2011,2014- 2016წწ

სამეცნიერო შრომები:

 • 13 სამეცნიერო ნაშრომი იმფ. ფაქტ. მქონე ჟურნალებში – RG score 14.89
 • ჟურნალის „ნეფროლოგიის აქტუალური საკითხები“ ISSN 1987-7382 2006-2009 მთვარი რედაქტორი

ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა მომხსენებლად:

 • 11-14 სექ 2005 – რუსეთის დიალიზის საზოგადოების სკოლა-სემინარი ნეფროლოგიაში, პეტერბურგი- მომხსენებელი
 • 2008-30.10 – „პერიტონეული დიალიზი საქართველოში“ ყველა ლექციის მომხსენებელი
 • 18-19 ივნ 2009 „ჯანმრთელი ქალი“ საერთაშორისო კონფერენცია , თბილისი- მოპმხსენებელი
 • 280-30.ოქტ 2011- ევროპის სააკრედიტაციო საბჭოს მიერ აკრედიტებული უპგ – მომხსენებელი
 • 25-27 აპრ. 2012 – ახალ დამოუკიდებელ ნეფროლოგთა ასოციაციის მეორე ყრილობა, ალმა-ატა – მომხსენებელი
 • 18-21 ივნის 2013 – ნეფროლოგიის, დიალიზისა და ტრანსპლანტაციის სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენზია, ივანი-ფრანკოვსკი – მომხსენებელი
 • 25-27 სექტ 2014 — ახალ დამოუკიდებელ ნეფროლოგთა ასოციაციის მესამე ყრილობა, თბილისი – მომხსენებელი
 • 2015-2016-2017 – ადგილობრივი და რეგიონალური კონფერენციების სხდომის თავმჯდომარე და მომხსენებელი

საზოგადოებრივი აქტივობა:

 • საქართველოს დიალიზის ნეფროლოგიისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის კავშირის თავმჯდომარე
 • ISN ნეფროლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის საბჭოს წევრი
 • ERA-EDTA ევროპის თირკმლის ასოციაციის წევრი
 • ISPD პერიტონეული დიალიზის საერთაშორისო ასოციაციის წევრი
 • ASN ამერიკის ნეფროლოგთა ასოციაციის წევრი
 • საქ. ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის წევრი
 • საქ. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს წევრი
 • თსსუ პროფესიული განვითარების საბჭოს წევრი

კომპიუტერული უნარჩვევები:
Windows, MS Office, Internet, Email – მომხმარებლის დონეზე

უცხო ენები:
ქართული – მშობლიური
რუსული – თავისუფლად
ინგლისური – კარგად