კახა ჭუბაბრია MD. PhD.

ზოგადი ქირურგი

სამუშაო ადგილი

 1. ა. ალადაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა
 2. თბილისი, დ. უზნაძის ქ N 103
 3. + 995 322 953 502

სპეციალობა

ზოგადი ქირურგია

სამეცნიერო წოდება

მედიცინის დოქტორი

პროფესიული ინტერესები

 • ზოგადი ქირურგია
 • პროქტოლოგია
პროფესიული უნარები
ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 100%
პროფესიული განვითარება 100%

დაბადების თარიღი: 05.04.1959

სპეციალობა: ზოგადი ქირურგი, პროქტოლოგი.

სამეცნიერო წოდება/თანამდებობა: მედიცინის დოქტორი.
შ.პ.ს. ალ. ალადაშვილის კლინიკის ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

სამუშაო ადგილი: შ.პ.ს.  ალ. ალადაშვილის კლინიკა.

განათლება:

 • 1966-1976წ.წ. – თბილისის 151-ე საშუალო სკოლა;
 • 1976-1982წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი (დიპლომი ИВ #240309);
 • 1982-1983წ.წ. – ინტერნატურა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ზოგადი ქირურგიის კათედრა, სპეციალობა – ქირურგია (# 8373);
 • 1986წ. – პოსტდიპლომური სწავლების 4 თვიანი კურსი, თბილისი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი, სპეციალობა – ქირურგია;
 • 1986-1987წ.წ. – კლინიკური ორდინატურის კურსი, თბილისი, ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, სპეციალობა – ზოგადი ქირურგია (# 67);
 • 19.11.-18.12.2007წ. – სტაჟირების კურსი კლერმონ-ფერანის საუნივერსიტეტო კლინიკის ზოგადი ქირურგიის დეპარტამენტი და ინდივიდუალური ტრეინინგის კურსი ლაპაროსკოპიულ ქირურგიაში – ენდოსკოპიური ქირურგიის ინტერნაციონალურ ცენტრი – (კლერმონ-ფერანი, საფრანგეთი).
 • 2009წ. – ტრეინინგის კურსი – საერთაშორისო კვლევაში მონაწილე ინვესტიგეიტორთა შეკრება (ვარშავა, მაისი 2009);
 • 2011წ. – ტრეინინგის კურსი – საერთაშორისო კვლევაში მონაწილე ინვესტიგეიტორთა შეკრება (პრაღა, ნოემბერი 2011);
 • ტრეინინგის კურსი მინიმალური ინვაზიური ქირურგია პროქტოლოგიაში (Ptoctologie Minimal Invasive Chirurgie –Proctology Hemorroids Biolitec Laser operation) გერმანია, ბერლინი, იანვარი 2013 წ.
 • ინფექციურ სნეულებათა ევრაზიის მე-7 კონგრესი, სპიკერი. (თბილისი 2015წ.).

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1983-1986 – ცენტრალური რაიონული საავადმყოფო, ქ. გალი, აფხაზეთი, საქართველო, ზოგადი პროფილის ქირურგი;
 • 1987-1990 – მოსკოვის, სკლიფოსოვსკის სახ. გადაუდებელი ქირურგიის სამენიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, გულმკერდის გადაუდებელი ქირურგიის განყოფილება (კლინიკური ორდინატურის კურსის დასრულება, პრაქტიკული და სამეცნიერო საქმიანობა), ზოგადი პროფილის ქირურგი;
 • 1990-1993 – თსსუ #1 კლინიკა, ზოგადი ქირურგიის კათედრა, პედაგოგიური და პრაქტიკული საქმიანობა;
 • 2007- 2015 – აკად. ალადაშვილის სახ. თსსუ კლინიკა, ზოგადი ქირურგიის მიმართულება, მოწვეული პედაგოგი;
 • 1993 – 2014 –  აკად. ალ. ალადაშვილის სახ. თსსუ კლინიკის ჩირქოვანი ქირურგიის განყოფილების გამგე, ზოგადი პროფილის ქირურგი, პროქტოლოგი;
 • 2014 – დღემდე – შ.პ.ს.  ალ. ალადაშვილის კლინიკა, ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ზოგადი პროფილის ქირურგი, პროქტოლოგი;
 • 2009 – დღემდე – შ.პ.ს. “კურაციო” კონსულტანტი ზოგადი ქირურგია, პროქტოლოგია;
 • 2014 – დღემდე – შ.პ.ს.  “ტრავმატოლოგი”, ზოგადი ქირურგი, კონტრაქტორი;
 • 2011 – დღემდე – შ.პ.ს.  “ნიუჰოსპიტალსი”, პროქტოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ექიმი ქირურგი, პროქტოლოგი;
 • 2001 – სახელმწიფო სერტიფიკატი, ნებადართული სპეციალობა – ზოგადი ქირურგია (I ა 25 # 007977);
 • 2006 – სახელმწიფო სერტიფიკატი, ნებადართული სპეციალობა – პროქტოლოგია (I ა 38 # 000527).

სამეცნიერო კვლევებში მონაწილეობა:

 • 2009 – მონაწილეობა (მთავარი მკვლევარი) საერთაშორისო კლინიკური კვლევის “III ფაზის, მულტიცენტრული, რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა, პარალელურ-ჯგუფიანი, პლაცებო-კონტროლირებადი კვლევა პოსტოპერაციული პროლონგირებული ანალგეზიისთვის SKY0402-ის ერთჯერადი ინექციის უსაფრთხოებისა და ეფექტურობის შესაფასებლად იმ სუბიექტებში, რომელთაც უტარდებათ ჰემოროიდექტომია”.
 • 2011 – მონაწილეობა (მთავარი მკვლევარი) საერთაშორისო კლინიკური კვლევის: “III ფაზის, რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა, ორმაგი პლაცებოს გამოყენებით მიმდინარე კვლევა, რათა შედარებულ იქნას კანისა და კანის სტრუქტურების მწვავე ბაქტერიული ინფექციების სამკურნალოდ დალბავანცინის ეფექტურობა და უსაფრთხოება შესადარებელ სქემასთან (ვანკომიცინი და ლინეზოლიდი)”.

სამეცნიერო საქმიანობა:

 • 1999 – მედიცინის დოქტორი, დისერტაცია თემაზე: “სხვადასხვა ფორმის ჩირქოვანი მედიასტინიტის კლინიკური დახასიათება და მკურნალობის კომპლექსური მეთოდების შეფასება”.
 • 15 სამეცნიერო ნაშრომი.