მამუკა გონჯილაშვილი MD. PhD.

ზოგადი ქირურგი

სამუშაო ადგილი

 1. თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო
 2. თბილისი, ჩაჩავას 1/ ლუბლიანას 5
 3. 0322 10 44 44

სპეციალობა

ზოგადი ქირურგია

სამეცნიერო ხარისხი/აკადემიური წოდება

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

პროფესიული ინტერესები

 • ზოგადი ქირურგია
 • ლაპაროსკოპიული ქირურგია
 • ბარიატრიული ქირურგა
 • ენდოკრინოლოგიური ქირურგია
პროფესიული უნარები
ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 100%
პროფესიული განვითარება 100%

დაბადების თარიღი:

სპეციალობა: ზოგადი ქირურგი

სამეცნიერო ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი (1993 წ.)
აკადემიური წოდება: ასოცირებული პროფესორი (2006 წ.)

ძირითადი აქტივობები და მოვალეობები:

 • თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო – კლინიკური დირექტორი
 • ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ასოცირებული პროფესორი
 • მეტაბოლური ცენტრი – ხელმძღვანელი
 • დიაბეტის ქირურგიული მკურნალობის სკოლის ფუძემდებელი

განათლება:

 • 1978-1984 – ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი (სამკურნალო ფაკულტეტი); სამკურნალო საქმე / ექიმი; დიპლომი ИВ N 256849
 • 1984-1986 – ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის ზოგადი ქირურგიის კათედრა; კლ. ორდინატორი
 • 1986-1993 – შპს რესპუბლიკური ჰოსპიტალი; ექიმი – ქირურგი
 • 1988 – ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი; ქირურგია / მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი; დიპლომი МД N 032886
 • 1989-1999 – ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტისკლინიკა; ექიმი – ქირურგი
 • 1993 – 1998 – ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის #1 კლინიკა; ექიმი – ორდინატორი
 • 1993 – ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი; ქირურგია / მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი; დიპლომი ДТ N 017402
 • 1998 -2001 – ქ.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტის ქირურგიულ სნეულებათა #4 კათედრა; დოცენტი
 • 2001-2006 – ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ ქირურგიის კათედრა; პროფესორი
 • 2001 – ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი; ზოგადი ქირურგია; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სახელმწიფო სერტიფიკატი სერია I ა 25 N 007127
 • 2006 – ასოცირებული პროფესორი
 • 2007-2010 – ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ კლინიკური საავადმყოფო; კლინიკის ხელმძღვანელი
 • 2009 – დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება სუბსპეციალობაში „ქირურგიული ონკოლოგია“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სერტიფიკატი  N-017/5691  (08.07.2009)
 • 2010 -2011 – ნიუ ჰოსპიტალსი – ქირურგიული დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი
 • 2012 – თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო- კლინიკური დირექტორი
 • 2012 – დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება სუბსპეციალობაში „ენდოკრინული ქირურგია“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო სერტიფიკატი N 02/14321
 • 2015 – მეტაბოლური ცენტრის ხელმძღვანელი

აკადემიური/საზოგადოებრივი აქტივობა:

 • 2015 – IFSO
 • 2015 – მეტაბოლური ცენტრი – ხელმძღვანელი
 • 2015 – დიაბეტის ქირურგიული მკურნალობის სკოლის ფუძემდებელი
 • 2014 – ბარიატრიული და მეტაბოლური ქირურგიის ასოციაცია, დამფუძნებელი
 •  2001-2008 – სადისერტაციო საბჭოს (14.00.27) წევრი
 • 1998 – საქართველოს ქირურგთა ასოციაციის ნამდვილი წევრი N134

საქართველოში პირველად შესრულებული ოპერაციები:

 • მარჯვენამხრივი ჰემიკოლექტომია ლაპაროსკოპიული მიდგომით
 • საყლაპავის დივერტიკულის ენდოსკოპიური მკურნალობა
 • ახალაზიის ენდოსკოპიური მკურნალობა საკუთარი მოდიფიკაციით
 • სწორი ნაწლავის ექსტირპაცია ლაპაროსკოპიული მიდგომით

დსთ-ს ქვეყნებში პირველად შესრულებული ოპერაციები:

 • ილეალური (თეძოს ნაწლავის) ინტერპოზიცია

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში:

მომხსნებელი და მომხსენებელი სხვადასხვა კონფერენციებზე.

შრომები / პუბლიკაციები:

 • შრომების რაოდენობა – 56
 • რაციონალური წინადადება – 11
 • გამოგონება – 1

სხვა კომპეტენციები:

 • ორი სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი;
 • სამი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი;
 • ერთი სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელი;
 • ერთი საკანდიდატო დისერტაციის ხელმძღვანელი

კომპიუტერული უნარჩვევები:
Windows, MS Office, Internet, Email – მომხმარებლის დონეზე

უცხო ენები:
ქართული-მშობლიური
რუსული-კარგად
ინგლისური-კარგად