საინტერესო ოპერაცია კლინიკა “რუსთავი”-ში

საინტერესო ოპერაცია კლინიკა “რუსთავი”-ში რომელიც ჩატარდა ექიმი ნეიროქირურგი მიხეილ გურასპიშვილისა და ზაზა კინწურაშვილის მიერ და თავისებურად უნიკალურიც, რაც გამოიხატება მასში რომ, პირველად ჩვენი კლინიკის ისტორიაში, პაციენტს ჩაუტარდა ორმხრივი კრანიოპლასტიკა ტიტანის, სტერეოსკოპური ინპლანტებით, რომლებიც წინასწარი შეკვეთით, 3D-ტექნოლოგიით დამზადდა სპეციალურად ამ პაციენტისთვის. კონკრეტულად ამ ტიპის ინპლანტების უპირატესობა გამოიხატება იმაში, რომ ისინი ზუსტად იმეორებს პოსტ-ოპერაციული დეფექტის კონტურს, არ იწვევს სხვადასხვა ისეთ გართულებებს, როგორიცაა ეპილეფსიური გულყრები, რომელიც დამახასიათებელია სხვა მასალის ინპლანტებისთვის და მისი”ჩაყენება” ძალიან კომფორტულია თავად ოპერატორებისთვისაც. ოპერაციამ ჩაიარა ადრეული გართულებების გარეშე, პაციენტი გაეწერა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში ამბულატორიულ მკურნალობაზე.

ძიება

+