ნატო ნაკუდაშვილი MD., PhD.

ოტორინოლარინგოლოგი

ტელ: +995 593 3001 62

სამუშაო ადგილი

 1. ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე / ქევანიშვილის კლინიკა
 2. თბილისი, თევდორე მღვდლის 13. მე-6 სართული, კაბ. 22
 3. 577 327 243 / 577 327 244

სპეციალობა

ოტორინოლარინგოლოგია

სამეცნიერო წოდება

აკადემიური დოქტორი, სრული პროფესორი

პროფესიული ინტერესები

 • ოტორინოლარინგოლოგია
 • შინაგანი მედიცინა
პროფესიული უნარები
ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 100%
პროფესიული განვითარება 100%

დაბადების თარიღი: 28.11.1966

სპეციალობა: ექიმი-ოტორინოლარინგოლოგი

სამეცნიერო ხარისხი/თანამდებობა: აკადემიური დოქტორი, სრული პროფესორი

სამუშაო ადგილი: ყელ ყურ ცხვირის სნეულებათა ეროვნული ცენტრი ჯაფარიძე / ქევანიშვილის კლინიკა

განათლება:

 • 1990 – 1996 წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (თსსუ) სამკურნალო ფაკულტეტი.
 • 1996-1998 წ.წ. – თბილისის სახლმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკური ორდინატურა ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა კათედრა.
 • 1998 – 2001 წ.წ. – თბილისის სახლმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ყელ-ყურ-ცხვირის სნეულებათა კათედრის ასპირანტი. საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა, მიენიჭა მედიცინის მეცნერებათა კანდიდატის წოდება.
 • 2006 წელს მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

პროფესიული გამიოცდილება:

 • 1996 – 2007 წ.წ. – ნ.ყიფშიძის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა.
 • 2007-2010 წ.წ. – შპს #2 მრავალპროფილიანი კლინიკური საავადმყოფო ყელ – ყურ – ცხვირის დეპარტამენტის ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი.
 • 2010 წლიდან – დღემდე – ყელ-ყურ-ცხვირის ეროვნული ცენტრის ექიმ ოტორინოლარინგოლოგი, კოხლეარული იმპლანტაციისათვის პრეოპერციული მართვის პასუხისმგებელი და სარეზიდენტო პროგრამა ოტორინოლარინგოლოგიაში მოდულზე პასუხისმგებელი პირი.
 • 2008- 2015 წ.წ. – კლინიკა მედიჰელფი, ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი.
 • 2016-2017 წ.წ. – კლინიკა ესვექსი, ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი.
 • 2002-2004. წ.წ. – ალდაგის კლინიკა, ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი.

პედაგოგიური გამოცდილება:

 • 2018 -დღემდე ნიუ ვიჟენის უნივერსიტეტი. მოწვეული პედაგოგი
 • 2017 წლიდან – დღემდე – ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
 • 2017 წლიდან – დღემდე – კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
 • 2015-2017 წ.წ. – თამარ მეფის უნივერსიტეტი. მიმართულება – ჯანდაცვა.
 • 2009-2013 წ.წ. –  გ. რობაქიძის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.
 • 2004 – 2009 წ.წ. – მოწვეული პედაგოგი გ. რობაქიძის უნივერსიტეტში.
 • 2012 წლიდან – თსსუ მოწვეული პედაგოგი.
 • 2013 წლიდან – დღემდე – თსსუ მოწვეული პედაგოგი ინგლისურენოვან სექტორზე.
 • 2002 – 2012 წ.წ. – თსსუ კათედრის ლაბორანტი და მოწვეული პედაგოგი.

დამატებითი ინფორმაცია:

 • 2016 მიიწვიეს გერმანიაში ამეოსის კლინიკაში და ავითვისე ერთ-ერთი საინტერესო სმენის კვლევის მიკროქირურგიული ჩარევა – პრომონტორიალური ტესტი. ასევე ვესწრებოდი ენდოსკოპიური ქირურგიისა და ყურის სხვადასხვა სირთულის ოპერაციებს, ასევე ოპერაციებს ლაზერული მეთოდით.
 • ს.ხეჩინაშვილის სახლობის ოტორინოლარინგოლოგიის ასოციაციის სწავლული მდივანი
 • შრომისა და ჯანმრთელობის დაცის სამინისტროს ექსპერტი ოტორინოლარინგოლოგიაში
 • სადისერტაციო საბჭოს წევრი და ქსპერტი
 • მონაწილეობს ოტორინოლარინგოლოგიაში სარეზიდენტო პროგრამის  შემუშავებაში.

პუბლიკაციები: 30 ნაშრომის ავტორი

საერთოშორისო კლინიკურ კვლევებში მონაწილეობა:

 • ფრანგული კომპანია QUANTA MEDICAL პილოტური კვლევა Effects and safety assessment of hydrochloride – lidocaine hydrochloride versus placebo in adult patients with sore throat and/or acute pharyngitis.
 •  მონაწილეობდა ოტორინოლარინგოლოგიაში სარეზიდენტო პროგრამის შემუშავებაში.

საერთაშირისო საზღვარგარეთ და საქართველოში ჩატარებული კონგრესების მონაწილეობა:

 • 1999 German Georgian symposium მოხსენება modern trends in otology Tbilisi May 31 Jun 4
 • 2001 – Second International Conference “The modern methods for diagnostics and treatment of Asthma and Immunodeficiency” Tbilisi – Tskaltubo
 • 2005 Modern aspects of rehabilitation in medicine Erevan Armeny 29.10. – 01.11.
 • 2005 für funktionell-asthetische Rhinochirurgie und endonasal Nasennbenhohlenchirurgie teilgenomman 3. Operationskurs hat vom 12 April – 22 april 2005
 • 2011 1st congress of CEORL-HNS 62congreso nacional de la SEORL-PCF Barcelona
 • 2011 8-10 May Meddle Ear Reconstruction Surgery
 • 2012 10–13 June Endoscopic and microscopic surgery in ENT Tbilisi Georgia
 • 2013 18-20 Sept Participated in the third international hands on course in middle ear and ENT endoscopic surgery
 • 24-28 June 2017 IFOS ENT World Congress Paris
 • 2019 2-3 October Tbilisi Georgia Managing Clinical Complexity in Children with Neurodevelopmental disorders   oral presentation The Conference: Brain MRI in children with sensorineural deafness.
 • 2020 5-13 სექტემბერი 48 მედიკოსთა საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია ქობულეთი. მოხსენება: ყელის ტკივილი, დეფინიცია, მკურნალობა.

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა:

მიღებული აქვს მონაწილეობა საერთოშორისო კლინიკურ კვლევებში

კომპიუტერული უნარჩვევები:
Windows, MS Office, Internet, Email

უცხო ენები:
ქართული – მშობლიური
რუსული – თავისუფლად
ინგლისური – თავისუფლად