წმ. გიორგის სახ ჯანმრთელობის სახლი (ნოვა კლინიკა)

499