Тамар Барблишвили MD.

Тамар Барблишвили MD.

Аллерголог, иммунолог

Тамар Кикалишвили

Тамар Кикалишвили

Стоматолог-терапевт

Мариам Манджгаладзе

Мариам Манджгаладзе

Ортодонт, терапевт, хирург

Темур Гогитидзе MD.

Темур Гогитидзе MD.

Маммолог, онкопластический хирург

Екатерина Аладашвили MD.

Екатерина Аладашвили MD.

Терапевт, ангиолог

Григол Кешелава MD. Ph.D.

Григол Кешелава MD. Ph.D.

Сосудистый хирург

Хатуна Швелидзе MD. Ph.D.

Хатуна Швелидзе MD. Ph.D.

Интернист, кардиолог

Каха Вачарадзе MD. Ph.D.

Каха Вачарадзе MD. Ph.D.

Фтизиатр-пульмонолог, общий хирург

Леван Гогичаишвили MD. Ph.D.

Леван Гогичаишвили MD. Ph.D.

Общий хирург, Онкохирург, Трансплантолог

Георгий Папиашвили MD. Ph.D. FESC

Георгий Папиашвили MD. Ph.D. FESC

Кардиолог, аритмолог

1 2 3 22