სოფიკო ლილუაშვილი MD.

დერმატო-ვენეროლოგი

სამუშაო ადგილი

 1. “კანვენი” კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი
 2. თბილისი, 0159, ლუბლიანას ქ. № 5
 3. 2 95–77–44; 2 95–06–26; 2 95–46–43

სპეციალობა

დერმატო-ვენეროლოგია

სამეცნიერო ხარისხი

მედიცინის დოქტორი

პროფესიული ინტერესები

 • დერმატოლოგია
 • ვენეროლოგია
პროფესიული უნარები
ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 100%
პროფესიული განვითარება 100%

დაბადების თარიღი: 26 იანვარი 1987

სპეციალობა: ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი,

სამეცნიერო ხარისხი: მედიცინის დოქტორი

სამუშაო ადგილი/თანამდებობა: “კანვენი” – კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი, დირექტორი სასწავლო დარგში

განათლება:

 • 2015- დღემდე, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი, დოქტორანტურა დერმატო- ვენეროლოგიაში, სადოქტორო თემა: „ დერმატოლოგიური ცხოვრების ხარისხის ინდექსი და პრობლემის დაძლევის სტრატეგია ფსორიაზით დაავადებულ პირებში“.
 • 2011–2014 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი, რეზიდენტურა დერმატო–ვენეროლოგიაში
 • 2004–2010 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი, ერთსაფეხურიანი სასწავლო პროგრამის სრული კურსი.

განათლება:

 • 2011 – 2014. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი. რეზიდენტურის პროგრამა დერმატო-ვენეროლოგიაში. ”კანისა და ვენ-სნეულებათა სამეცნიერო კვლევითი-ეროვნული ცენტრი” (სამედიცინო ბაზა).
 • 2004 – 2010. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, სპეციალობა – სამკურნალო საქმე. ბაკალავრის დიპლომი (GPA 3.6), დიპლომირებული მედიკოსის ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2014 – დღემდე. ”კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი” (www.ncdv.ge). ექიმი დერმატოლოგი.
 • 2014 – დღემდე. ”ავერსის კლინიკა” ისნის და რუსთავის ფილიალები (www.aversi.ge). ექიმი დერმატოლოგი.
 • 2014 (თებერვალი– ივლისი). ”კანისა და ვენსნეულებათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი”

პრაქტიკული უნარ-ჩვევები:

 • კანის ნორმალური სტრუქტურა და ფუნქციები.
 • დერმატოლოგიური დაავადებების მოლეკულური და ბიოქიმიური საფუძვლები.
 • დერმატოლოგიური დაავადებების ეტიოლოგიური და პათოგენეზური ფაქტორების განსაზღვრა.
 • ფარმაკოთერაპიის საფუძვლები.
 • ჯანდაცვისა და ეპიდემიოლოგიის საფუძვლები.
 • დაავადებების კლინიკური სურათის ანალიზი და დიაგნოსტიკური პროცედურების ჩატარება.
 • დერმატოლოგიური დაავადებების მართვა და სამკურნალო სტრატეგიის განსაზღვრა.

ასოციაციის წევრობა:

 • 2011-დღემდე – საქართველოს დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის წევრი
 • 2013-დღემდე – საქართველოს თმის კვლევის საზოგადოების წევრი
 • 2014-დღემდე – საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის წევრი
 • 2016-დღემდე – ევროპის დერმატო-ვენეროლოგთა აკადემიის წევრი

ენები:
ქართული – მშობლიური
ინგლისური – თავისუფლად
რუსული – თავისუფლად

პერსონალური საიტი:
http://dermatologist.ge