თელავის რეფერალური საავადმყოფო სს “ევექსის ჰოსპიტალი”

756