ვალერიან ხუროძის თვალის კაბინეტი, ორთოკერატოლოგიის ცენტრი

278