ზურა კარდანახიშვილი MD.

სისხლძარღვთა ქირურგი

ტელ: +995 598 999 738

სამუშაო ადგილი

 1. კლინიკა ჯერარსი
 2. თბილისი, ზღვის უბანი, მუხიანის ქუჩა N2ა
 3. +995 322 111 112

სპეციალობა

სისხლძარღვთა ქირურგი

სამეცნიერო წოდება

პროფესიული ინტერესები

 • სისხლძარღვთა ქირურგია
 • ზოგადი ქირურგია
პროფესიული უნარები
ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 100%
პროფესიული განვითარება 100%

სპეციალობა: სისხლძარღვთა ქირურგი

სამუშაო ადგილი/თანამდებობა: კლინიკა ჯერარსის სისხლძარღვთა ქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი

 •  14 წლიანი საექიმო გამოცდილება;
 • 14 წლიანი საერთაშორისო სამუშაო გამოცდილება;
 • 18 სამეცნიერო ნაშრომი, პუბლიკაცია, მათ შორის რეფერირებად ჟურნალებში;
 • 1 პატენტი (RU №2669995);
 • ევრაზიის გულ-სისხლძარღვთა ქირურგთა ასოციაციის წევრი;
 • ევრაზიის სისხლძარღვთა ქირურგთა ასოციაციის წევრი;
 • ევროპის კარდიოთოროკალურ ქირურგთა ასოციაციის წევრი;
 • სერტიფიკატი – სისხლძარღვთა ქირურგია(საქართველო,რუსეთი)
 • სერტიფიკატი – ენდოვასკულარული ქირურგია (რუსეთი);
 • 3100-ზე მეტი ჩატარებული ოპერაცია;
 • მოხსენებები საერთაშორისო კონფერენციებზე.