Gynecology

Ketevan Bokhochadze MD.

Obstetrician-Gynecologist

Shorena Gogokhia MD.

Obstetrician-Gynecologist

Iiva Kutivadze MD.

Reproductologist, Gynecologist

Khathuna Mitaishvili MD.

Obstetrician-Gynecologist

Inga Goguadze MD.

Obstetrician-Gynecologist

Apolon Meskhi MD. PhD.

Obstetrician-Gynecologist, Endoscopist

Nana Janelidze-Kurashvili MD.

Obstetrician-Gynecologist, Reprofuctologist

Lili Gvaramadze MD.

Reproductologist, Obstetrician Gynecologist

Keti Kotrikadze MD. PhD.

Obstetrician-Gynecologist,Reproductologist

Bela Metreveli MD. PhD.

Obstetrician- Gynecologist, Reproductologist

1 2 3 5