ონკოლოგია

ონკოლოგია

ნანა ჩიხლაძე MD. PhD.

კლინიკური ონკოლოგი

ელენე გოგუა MD.

კლინიკური ონკოლოგი

ნინო ჩიჩუა MD.

კლინიკური ონკოლოგი

1 2 3 4