კატეგორიები

პლასტიკური ქირურგია
1422

პლასტიკური ქირურგია

პლასტიკური ქირურგია - მოიცავს ადამიანის სხეულის აღდგენას, რეკონსტრუქციას ან ცვლილებას. ის მოიცავს ორ მთავარ მიმართულებას:
რეკონსტრუქციული ქირურგია - რომლის მიზანი არის სხეულის ნაწილის აღდგენა და მისი ფუნქციონირების გაუმჯობესება. რეკონსტრუქციული ქირურგია ტარდება იმ სხეულის ნაწილების მკურნალობის მიზნით, რომლებიც ესთეტიკურად ან ფუნქციურად დაზიანებულია თანდაყოლილი დეფექტებია, განვითარების ანომალიების, დამწვრობის, ინფექციების, სიმსივნეების ან სხვა დაავადებების გამო.

ექიმები

მიხეილ მაჭავარიანი MD.

მიხეილ მაჭავარიანი MD.

პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგი

ირაკლი ბებიაშვილი MD. Ph.D.

ირაკლი ბებიაშვილი MD. Ph.D.

პლასტიკური და ზოგადი ქირურგი

არჩილ შათირიშვილი MD.

არჩილ შათირიშვილი MD.

პლასტიკური ქირურგი