კატეგორიები

პოდოლოგია, პოდიატრია
1095

პოდოლოგია, პოდიატრია

პოდოლოგია - მედიცინის ის დარგია,რომელიც ფეხის ტერფს შეისწავლის და მის ჯანმრთელობაზე ზრუნავს.
პოდიატრია - წარმოადგენს ტერფისა და მისი პათოლოგიების შემწავლელ მეცნიერებას. პოდიატრიის განვითარებაში მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ტერფის ბიომექანიკის შესწავლა. სწორედ ამისთვის, თანამედროვე მედიცინაში გამოიყენება პლანტოგრაფია.

ექიმები

თამარ კოტარია MD.

თამარ კოტარია MD.

ანგიოლოგი, პოდიატრი

თამარ ჭიჭინაძე

თამარ ჭიჭინაძე

ორთოკინეზითერაპევტი