კატეგორიები

პოდოლოგია, პოდიატრია
376

პოდოლოგია, პოდიატრია

პოდოლოგია - მედიცინის ის დარგია,რომელიც ფეხის ტერფს შეისწავლის და მის ჯანმრთელობაზე ზრუნავს.
პოდიატრია - წარმოადგენს ტერფისა და მისი პათოლოგიების შემწავლელ მეცნიერებას. პოდიატრიის განვითარებაში მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ტერფის ბიომექანიკის შესწავლა. სწორედ ამისთვის, თანამედროვე მედიცინაში გამოიყენება პლანტოგრაფია.

ექიმები

თამარ კოტარია MD.

ანგიოლოგი, პოდიატრი

თამარ ჭიჭინაძე

ორთოკინეზითერაპევტი