კატეგორიები

პროქტოლოგია
432

პროქტოლოგია

პროქტოლოგია - არის მედიცინის დარგი, რომელიც შეისწავლის სწორი ნაწლავის, ანალური ხვრელის, შორისისა და სწორი ნაწლავის მწვავე და ქრონიკულ დაავადებებს, მათ დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას.
ექიმი კოლოპროქტოლოგი აწარმოებს ყველა დიაგნოსტიკურ კვლევას, ფიზიკალურ გასინჯვას თანამედროვე ინსტრუმენტული ტექნოლოგიების გამოყენებით.
დიაგნოსტიკა მოიცავს სწორი და მსხვილი ნაწლავის სანათურის დათვალიერებას, როგორც სკრინინგული – პროფილაქტიკური გასინჯვის მიზნით, ასევე დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სათანადო მკურნალობის დროულად დასაწყებად.

ექიმები

ბექა კევლიშვილი MD.

ქირურგი პროქტოლოგი

კახა ჭუბაბრია MD. Ph.D.

ზოგადი ქირურგი, ონკოქირურგი