დიაკორი – დიაბეტის, ენდოკრინული და გულ-ფილტვის დაავადებების ცენტრი

329