მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

756