ინტერკლინიკა

კლინიკა დღეს

მისამართი

ინტერკლინიკა

ქ. თბილისი ბაზალეთის ქ. #7

(032) 222 11 31

interclinicgeo@yahoo.com

823