ირაკლი ფერაძე MD. PhD.

სისხლძარღვთა ქირურგი

სამუშაო ადგილი

 1. კავკასიის მედიცინის ცენტრი
 2. თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23
 3. (032) 2 55 05 05

სპეციალობა

სისხლძარღვთა ქირურგია

სამეცნიერო წოდება

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი

პროფესიული ინტერესები

 • სისხლძარღვთა ქირურგია
 • რეკონსტრუქციული ქირურგია
 • პლასტიკური ქირურგია
 • კომბუსციოლოგია
პროფესიული უნარები
ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 100%
პროფესიული განვითარება 100%

დაბადების თარიღი: 02.10.1971

სპეციალობა: სისხლძარღვთა ქირურგია, რეკონსტრუქციული ქირურგია, პლასტიკური ქირურგია, კომბუსციოლოგია.

სამეცნიერო წოდება: სრული პროფესორი

აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

სამუშაო ადგილი/თანამდებობა: კავკასიის მედიცინის ცენტრი, სისხლძარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

განათლება:

 • 1992-1996 წ.წ.- თბილისის სამედიცინო აკადემია, სამკურნალო ფაკულტეტი,
  სპეციალობა: სამკურნალო საქმე (წარჩინებით);
 • იაროსლავლის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი.
  სპეციალობა: სამკურნალო საქმე

სახელმწიფო სერტიფიკატი:

 • სისხლძარღვთა ქირურგია Iა 39 N 23347;
 • პლასტიკური ქირურგია IIა 37 N 22747;
 • ზოგადი ქირურგია Iა 23 N 03682

პროფესიული საქმიანობა:

 • 2020 წლიდან – ევექსის კლინიკა, სისხლძარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
 • 2020 წლიდან – კავკასიის მედიცინის ცენტრი, სისხლძარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
 • 23.07.2012 –2020 წ.წ. – ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი – სისხლძარღვთა, პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
  • სულ ჩატარებულია ამ პერიოდში 1860-ზე მეტი ოპერაცია, მათგან 990 – მაღალი სირთულის.
 • 15.01.2012 – 23.07.2012 წ.წ. – ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი – სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
 • 2007-2012  წ.წ. – ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი – ანგიოლოგიისა და რეკონსტრუქციული ქირურგიის კლინიკის ანგიოქირურგი, რეკონსტრუქციული ქირურგი.
  • ჩატარებულია 750-ზე მეტი ქირურგიული ოპერაცია სისხლძარღვთა, რეკონსტრუქციული ქირურგიის და ტრანსპლანტოლოგიის სფეროში, მათ შორის 300ზე მეტი – სირთულის მაღალი კატეგორიისა.
  • გამოქვეყნებულია 15 სამეცნიერო ნაშრომი.
  • საქართველოს რეკონსტრუქციული, პლასტიკური და ესთეტიკური ქირურგების ასოციაციის ჟურნალის მთავარი რედაქტორი
  • კლინიკურ პრაქტიკაში დაინერგა შემუშავებული ინოვაციები, რამაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა შესაბამისი ნოზოლოგიების მკურნალობის შედეგები.
 • 1997-2000 წ.წ. – ქირურგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი ანგიოლოგიისა და რეკონსტრუქციული ქირურგიის კლინიკის მეცნიერ თანამშრომელი
  • ჩატარებულია 300-ზე მეტი ქირურგიული ოპერაცია სისხლძარღვთა და რეკონსტრუქციული ქირურგიის სფეროში
  • დაცულ იქნა საკანდიდატო დისერტაცია (1999 წ.)
  • გამოქვეყნებულია 57 სამეცნიერო ნაშრომი და მიღებულია პატენტი 3 გამოგონებაზე.

დამატებითი ინფორმაცია:

 • ქირურგიის კლინიკის მეცნიერ თანამშრომელი
 • ჩატარებულია 300-ზე მეტი ქირურგიული ოპერაცია სისხლძარღვთა და რეკონსტრუქციული ქირურგიის სფეროში
 • დაცულ იქნა საკანდიდატო დისერტაცია (1999წ)
 • სულ ჩატარებულია ამ პერიოდში 1860-ზე მეტი ოპერაცია, მათგან 990 – მაღალი სირთულის.

პუბლიკაცია:
გამოქვეყნებულია 105 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 50 – რეცენზირებად გამოცემებში, მიღებულია პატენტი 3 გამოგონებაზე.

დოქტორანტურის ხელმძღვანელობა:
პედაგოგიური მოღვაწეობის გამოცდილება 1997 წლიდან, 2005 წლიდან – ხარისხის მართვის უნივერსიტეტში, სამედიცინო ფაკულტეტზე – ქირურგიის კათედრის გამგე. რეზიდენტურის პროგრამის პედაგოგი (სისხლძარღვთა ქირურგია).

პროფესიული ასოციაციების წევრობა:

 • საქართველოს ანგიოლოგთა და სისხლძარღვთა ქირურგების ასოციაციის გამგეობის წევრი;
 • საქართველოს რეკონსტრუქციული, პლასტიკური დაესთეტიკური ქირურგების ასოციაციის გამგეობის წევრი;
 • საქართველოს ტრანსპლანტოლოგთა ასოციაციის წევრი.

მონაწილეობა სამედიცინო კლინიკურ კვლევებში:

 • ვივარიული ექსპერიმენტები სხვადასხვა მეთოდით გადანერგილი ძვლის სიმტკიცის შესასწავლად 2004-2007 წ.
 • პლაცებო კონტროლირებადი კვლევა ქართულ პოპულაციაში ფლავონიდების ეფექტის შესასწავლად 2003-2005 წ.

კომპიუტერული უნარჩვევები:
Windows, MS Office, Internet, Email – skilled User

ენების ცოდნა:
ქართული – მშობლიური
რუსული – სრულყოფილად
ინგლისური – საშუალოდ