ოფთალმიჯი – ჯავრიშვილის თვალის კლინიკა

კლინიკა დღეს

მისამართი

ოფთალმიჯი - ჯავრიშვილის თვალის კლინიკა

მ. ჭიაურელის ქ # 7, საქართველო, 0159 თბილისი

(032) 2 133 133

info@oftalmij.com

245