პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა (ყოფილი მე-4 სამშობიარო)

კლინიკა დღეს

მისამართი

პინეო სამედიცინო ეკოსისტემა (ყოფილი მე-4 სამშობიარო)

თბილისი, გორგასლის ქ. 93

(032) 224 44 55

884