დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

კლინიკა დღეს

მისამართი

დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი

ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №83ა

(032) 260 06 00

614