ზურაბ ფაღავა MD. PhD.

კარდიოლოგი

სამუშაო ადგილი

 1. ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი
 2. თბილისი, ჩაჩავას 1/ ლუბლიანას 5
 3. 0322 51 70 08

სპეციალობა

კარდიოლოგია

სამეცნიერო წოდება

მედიცინეს მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

პროფესიული ინტერესები

 • შინაგანი მედიცინა
 • კარდიოლოგია
პროფესიული უნარები
ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 100%
პროფესიული განვითარება 100%

დაბადების თარიღი: 06.08.1950 წ.

სპეციალობა: კარდიოლოგია

სამეცნიერო წოდება/თანამდებობა:
პროფესორი, ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრის კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

აკადემიური ხარისხი: მედიცინეს მეცნიერებათა დოქტორი

სამუშაო ადგილი:
ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრი

განათლება:

 • 1967-73 წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
 • 1978–83 წ.წ. – მოსკოვის მიასნიკოვის სახელობის კარდიოლოგიის ინსტიტუტი (ასპირანტურა)
 • 2005-2012 წ.წ. – პოსტდიპლომური განათლების ყოველწლიური კრედიტები ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების მიერ აკრედიტირებულ ფორუმებზე

სახელმწიფო სერტიფიკატი:
“კარდიოლოგია”;
“შინაგანი დაავადებები”

პროფესიული საქმიანობა:

 • 1998-2012 თსუ ასოცირებული პროფესორი
 • 1988-2007 კარდიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის რეაბილიტაციის განყოფილების ხელმძღვანელი
 • 1986-1988 კარდიოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის რეაბილიტაციის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
 • 1982-1986 პროსპექტული კვლევის განყოფილება უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
 • 1976-1979 ფუნქციური დიაგნოსტიკის განყოფილება კაბინეტის ექიმი
 • 1974-1976 სამხედრო ნაწილის N11211 ექიმი

პუბლიკაცია:
100-ზე მეტი ბეჭდვითი ნაშრომი

დოქტორანტურის ხელმძღვანელობა:
5 დასრულებული დოქტორანტურა;
5 მიმდინარე დოქტორანტურა.

სამედიცინო პედაგოგიკური გამოცდილება
(საშუალო, უმაღლესი, პოსტდიპლომური):

 • სასწავლო კურსი თსუ მედ. ფაკულტეტი: “ გულსისხლძარღვთა და ნერვული სისტემის ძირითადი პათოლოგიები (მაღალი ტექნოლოგიების როლი დიაგნოსტიკაში და მართვაში)” (დღემდე);
 • თსუ მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი (1998-2012)
 • სახელმწიფო გამოცდების თავმჯდომარე თსსუ-ში (2009)
 • პოსტდიპლომური სწავლების ორი უსგ კურსი: “ფიზიკური დატვირთვის ეკგ სინჯები – თანამედროვე ასპექტები”, “პოსტინფარქტული პერიოდის მართვა – რეაბილიტაცია და მეორადი პროფილაქტიკა”.

პროფესიული ასოციაციების წევრობა:

 • თბილისის კარდიოლოგთა საზოგადოების თავჯდომარე
 • ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების წევრი
 • ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების გულსისხლძარღვთა დაავადებების პროფილაქტიკის და რეაბილიტაციის საბჭოს წევრი
 • ევროპის მედიკოს სპეციალისტთა კავშირის კარდიოლოგიის სექციაში საქართველოს სამედიცინო სპეციალობების ასოციაციის წარმომადგენელი

მონაწილეობა სამედიცინო კლინიკურ კვლევებში:

 წელი

ნოზოლოგია

სტატუსი კვლევაში

2011

New Drugs for Plasma Correct Potasium Level in Patients with Arterial Hypertension and DM  Chronic  Kidney Failure

მთავარი მკვლევარი

2011

New Drugs for Correct Plasma Potassium Level in Patients with Heart Failure and Chronic Kidney Failure

მთავარი მკვლევარი

2010

Anti-inflammatory drug with Antilipidemic treatment in patients with ACS

მთავარი მკვლევარი

2010

New Drugs for Correct Plasma Potasium Level in Patients with Heart Failure and Chronic Kidney Failure

მთავარი მკვლევარი

2009

Antihypertension treatment in patients with grade II, III hypertension

მთავარი მკვლევარი

2008

Metabolic drug in patients with Stable Angina

მთავარი მკვლევარი

2008

Anti-inflammatory drug with Antilipidemic treatment in patients with ACS

მთავარი მკვლევარი

2006

Diuretic drug in the treatment of CHF with preserved cardiac Function

მკვლევარი

2005

Novel antianginal   drug in patients with Non – ST elevation   ACS

მკვლევარი

2004

Novel antianginal   drug in patients with  Chronic  Stable Angina Pectoris

მკვლევარი

2004

Novel  antianginal  drug in patients with  Chronic   Angina

მკვლევარი

კომპიუტერული უნარჩვევები:
Windows, MS Office, Internet, Email

ენების ცოდნა:
ქართული – მშობლიური
რუსული – სრულყოფილად
ინგლისური – სალაპარაკო