კატეგორიები

სექსოლოგია
825

სექსოლოგია

სამედიცინო სექსოლოგია - ინტერდისციპლინარული დარგია, რომლის შესწავლის საგანია ადამიანის სქესობრივი ჯანმრთელობა, რაშიც მოიაზრება როგორც მამაკაცისა და ქალის სექსუალური დისფუნქციები, ისე სექსუალობასთან დაკავშირებული მრავალი სხვა ასპექტები.

ექიმები