ირმა ბუჩუკური MD. PhD.

დერმატოლოგი

სამუშაო ადგილი

 1. მარდალეიშვილის დიაგნოსტიკური ცენტრი
 2. თბილისი, თამარაშვილის გამზ. 4
 3. 0322 43 01 00

სპეციალობა

დერმატოლოგი

სამეცნიერო ხარისხი

მედიცინის დოქტორი, სრული პროფესორი

პროფესიული ინტერესები

 • დერმატოლოგია
 • ვენეროლოგია
 • დერმატოპათოლოგია
 • ვირუსული ინფექციები
პროფესიული უნარები
ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 100%
პროფესიული განვითარება 100%

დაბადების თარიღი: 01.08.1961

სპეციალობა: ექიმი დერმატოლოგი

სამეცნიერო ხარისხი: მედიცინის დოქტორი, სრული პროფესორი

სამუშაო ადგილი: მარდალეიშვილის დიაგნოსტიკური ცენტრი

განათლება:

 • 1979-1985 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო ფაკულტეტი
 • 1989-1991 სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი, ორდინატურა
 • 1996 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემიის ექიმთა დახელოვნების კათედრა
 • 2006 საკანდიდატო დისერტაცია

სამუშაო გამოცდილება:

 • 2020-დღემდე მარდალეიშვილის დიაგნოსტიკური ცენტრის ექიმი-დერმატოლოგი
 • 2019-დღემდე Sub-Investigator of Phase 3 clinical trial – Study to compare the efficacy and safety of one anti-TNF agent versus another anti-TNF agent in subjects with chronic plaque psoriasis
 • 2018-დღემდე პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომისშემდგომი საგანმანათლებლო პროგრამის (“დერმატოვენეროლოგია”) მოდულის პედაგოგი
 • 2017-დღემდე პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემიის, დერმატოვენეროლოგიის კათედრის პროფესორი
 • 2015-2016 Sub-Investigator of Phase 3 clinical trial – Study to compare the efficacy and safety of one anti-TNF agent versus another anti-TNF agent in subjects with chronic plaque psoriasis
 • 2012-2020 შპს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი, ექიმი-დერმატოლოგი
 • 2011- 2018 ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომისშემდგომი საგანმანათლებლო პროგრამის (“დერმატოვენეროლოგია”) მოდულის პედაგოგი
 • 2007-დღემდე საქართველოს დ.აღმაშენებლის სახ. უნივერსიტეტის კანის და ვენსნეულებათა კათედრის- ასოცირებული პროფესორი
 • 2006-2008 ფარმაკოლოგიურ პრეპარატ ლაზოლექსის მულტიცენტრული კვლევა- მონაწილე
 • 2004-დღემდე სასწავლო უნივერსიტეტი ,,გეომედი“
 • 1998-2001 CDC და UNICF –ის საერთაშორისო კვლევა: ,,ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესწავლა ევროპაში”. მონაწილე
 • 1989-2012 კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი, ექიმი-დერმატოლოგი
 • 1986-1989 ს. გომარეთის საავადმყოფო, თერაპევტი

სამეცნიერო კვლევებში მონაწილეობა:

 1. 1998_2001 წ.წ. – CDC და UNICF –ის საერთაშორისო კვლევა: ,,ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესწავლა ევროპაში,, – მონაწილე.
 2. 2006-2008 წ.წ. – ფარმაკოლოგიურ პრეპარატ ლაზოლექსის მულტიცენტრული კვლევა – მონაწილე.
 3. 2015-2016-Sub-Investigator of Phase 3 clinical trial – Study to compare the efficacy and safety of one anti-TNF agent versus another anti-TNF agent in subjects with chronic plaque psoriasis.

პროფესიული და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრობა:

 • 2016-დღემდე ევროპის დერმატო-ვენეროლოგთა აკადემიის (EADV) წევრი
 • 2016-დღემდე ევროპის დერმატო-ვენეროლოგთა აკადემიის (EADV) წევრი
 • 2014-დღემდე ევროპის თმის კვლევის საზოგადოების (EHRS) წევრი
 • 2014-დღემდე საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის წევრი
 • 2013-დღემდე საქართველოს თმის კვლევის საზოგადოების (GHRS) გამგეობის წევრი
 • 2009-დღემდე სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების საწინააღმდეგო საერთაშორისო კავშირის (IUSTI) წევრი
 • 2007-დღემდე საქართველოს ფლებოლოგთა ასოციაციის ერთერთი დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი
 • 2006-დღემდე საერთაშორისო ტელედერმატოლოგთა ასოციაციის წევრი (ISTED)
 • 2004-2006 თბილისის დერმატო-ვენეროლოგთა სამეცნიერო პროფესიული საზოგადოების წევრი
 • 2014-დღემდე ევროპის თმის კვლევის საზოგადოების (EHRS) წევრი
 • 2014-დღემდე საქართველოს მიკოლოგთა ასოციაციის წევრი
 • 2013-დღემდე საქართველოს თმის კვლევის საზოგადოების (GHRS) გამგეობის წევრი
 • 2009-დღემდე სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების საწინააღმდეგო საერთაშორისო კავშირის (IUSTI) წევრი
 • 2007-დღემდე საქართველოს ფლებოლოგთა ასოციაციის ერთერთი დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი
 • 2006-დღემდე საერთაშორისო ტელედერმატოლოგთა ასოციაციის წევრი (ISTED)
 • 2004-2006 თბილისის დერმატო-ვენეროლოგთა სამეცნიერო პროფესიული საზოგადოების წევრი

ტრეინინგები:

 • PASI/BSA Certificate of Completion. GRAPPA. September 30, 2015
 • Coherus CHS-1420-02 ERT SITEpro Training, 10/20/2015
 • Good Clinical Practice and its application in international multicenter clinical trials of investigational product (for medical use). Training, 24 April 2015
 • Epiduo “train the trainer” launch Meeting, Istanbul, 27/04/2018
 • Good Clinical Practice, Training,11 December 2018.

პუბლიკაციები:

ოცზე მეტი სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სტატიის ავტორი. მრავალი საერთაშორისო და მსოფლიო კონგრესის მონაწილე, სპიკერი.

კომპიუტერული უნარჩვევები:
Windows, MS Office, Internet, Email

ენების ცოდნა:
ქართული – მშობლიური
რუსული – სრულყოფილად
ინგლისური – კარგად