კატეგორიები

ოტორინოლარინგოლოგია
362

ოტორინოლარინგოლოგია

ოტორინოლარინგოლოგია - მედიცინის დარგი, შეისწავლის ყურისა და ზედა სასუნთქი გზების დაავადებებს. ავადმყოფების გამოკვლევისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სმენისა და ვესტიბულური ფუნქციების შესწავლას. ზოგადად ოტორინოლარინგოლოგიას გამოეყო დამოუკიდებელი დისციპლინები აუდიოლოგია, ფონიატრია, ოტიატრია.

ექიმები

ნინო ტრაპაიძე
ნატო ნაკუდაშვილი MD. Ph.D.

ნატო ნაკუდაშვილი MD. Ph.D.

ოტორინოლარინგოლოგი