გიორგი გალდავა MD. Ph.D.

გიორგი გალდავა MD. Ph.D.

დერმატო-ვენეროლოგი

1533

გიორგი გალდავა - ცხოვრების კრედო

85 წელი არც ისე ცოტაა დამკვიდრების, პროფესიული იდეების განხორციელების და ტრადიციების შექმნისათვის, მაგრამ არც ისე ბევრია, რომ ავტორიტეტი და ლიდერის სტატუსი მოიპოვო.

galdava-ge

სამუშაო ადგილი

კანვენი - კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი

კ. ჩაჩავას ქ. 1, თბილისი, 0159

(032) 2 95 77 44

geoncdv@gmail.com

დაჯავშნეთ ვიზიტი

მადლობას გიხდით დაინტერესებისთვის!

 ვიზიტის დასაჯავშნად შეავსეთ ფორმა

ექიმის სამუშაო საათები:
ორშ.-პარ. – 10:00 – 17:00

აუცილებელია წინასწარი ჩაწერა!

სპეციალობა

სამეცნიერო ხარისხი

მედიცინის დოქტორი, სრული პროფესორი

პროფესიული ინტერესები

ინფექციური დაავადებები

ანდროლოგია

პროფესიული უნარები

ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 100%
პროფესიული განვითარება 100%

პერსონალური ინფორმაცია

გიორგი გალდავა

ვიწრო სპეციალობა: ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი, ანდროლოგი, ჯანდაცვის ორგანიზატორი, სამართალმცოდნე

სამეცნიერო ხარისხი: მედიცინის დოქტორი

სამეცნიერო წოდება: სრული პროფესორი

საქმიანობის სფერო: დერმატოლოგია, ვენეროლოგია, ინფექციური დაავადებები, უროლოგია

საექიმო საქმიანობის სტაჟი: 1987 წლიდან

 • 1994 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი.
 • 1994 წელი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია – ექიმ დერმატო-ვენეროლოგის კვალიფიკაცია
 • 2005 წელს – თბილისის იურიდიულ–ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობა.
 • 2008 წელს – Health Service Management Training Programme organized by DFID funded Primary Health Care Reform Support Programme implemented by Oxford Policy Management. Tbilisi
 • 2002 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე „უროგენიტალური ტრაქტის ინფექციურ–ანთებითი პროცესები და პათოსპერმია“. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი N003065.
 • 2012 წლიდან დღემდე –“კანვენი” კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი, გენერალური დირექტორი
 • 2007–2011 წლები – სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი, გენერალური დირექტორი
 • 2004–2007 წლები – სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
 • 1996–2004 წლები – კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი, ანდროლოგიური განყოფილების ექიმი
 • 1995–1996 წლები – კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი, მამაკაცთა ათაშანგის განყოფილების ექიმი–ორდინატორი
 • 1994–1995 წლები – კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი, საორგანიზაციო–მეთოდური განყ.ოპერატიული ჯგუფის უფროსი
 • 1992–1994 წლები – კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი, მამაკაცთა განყოფილების ექთანი
 • 1991–1992 წლები – კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტი, ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის განყოფილების პრეპარატორი
 • 1987–1988 წლები – ქ.თბილისის რესპუბლიკური ინფექციური საავადმყოფოს სეფსისის საწინააღმდეგო ცენტრის ქირურგიული განყოფილება, სანიტარი.

შეთავსებით მუშაობა

 • 2004 წლის აპრილიდან დღემდე – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტის დერმატო–ვენეროლოგიის კათედრის პროფესორი;
 • 1999–2011 წლები – უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“, პედაგოგი, დერმატო–ვენეროლოგიის სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი
 • 2011 წლიდან 2016 წლამდე – უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“, პედაგოგი, მიწვეული პროფესორი
 • 2001 წლიდან 2014 წლამდე – შპს „ჯანმრთელობის სახლი“, კონსულტატი
 1. სიფილისის დიაგნოსტიკა. მეთოდური რეკომენდაციები. 2006 წ
 2. გენიტალური ჰერპესული ინფექცია (ეთიოლოგია, პათოგენეზი, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა). მეთოდური რეკომენდაციები. 2006 წ
 3. სიფილისის მართვის ნაციონალური რეკომენდაცია (გაიდლაინი). 2007წ
 4. სიფილისის მართვის სტანდარტი (პროტოკოლი). 2007 წ
 5. სიფილისის მართვის სტანდარტი (პროტოკოლი). ოჯახის ექიმისთვის.2007 წ
 6. Протоколы лабораторной диагностики инфекции, вызванных Neisseria gonorrhoeae. 2008
 7. Протоколы лабораторной диагностики сифилиса. 2008
 8. აივ ინფექციის შემთხვევათა რუტინული ეპიდზედამხედველობა. მეთოდური რეკომენდაციები. 2008
 9. აივ ინფექციის შემთხვევათა სენტინელური ეპიდზედამხედველობა. მეთოდური რეკომენდაციები. 2008
 10. Руководство по лаборагорной диагностике инфекций урогенитапьного тракта, 2012 г.
 11. დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის ატლასი. 2015 წელი
 12. დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის ატლასი. 2017 წელი (მეორე გამოცემა)

პუბლიკაციები – სულ 112, მათ შორის იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში – 9

(გამოგონებები)

 • კანის დაავადებათა სამკურნალო მალამოს მიღების ხერხი – ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი, P4415, 23.01.2006

თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან

 • 2005 წლიდან დღემდე – ვიტებსკის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. დერმატო–ვენეროლოგიის კათედრა. ბელორუსი
 • 2006 წლიდან დღემდე – ხარკოვის დერმატოლოგიის და ვენეროლოგიის ინსტიტუტი. უკრაინა
 • 2004 წლიდან დღემდე – ერევნის მ.გერცის სახელობის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის დერმატოვენეროლოგიის კათერდა.
 • 2004 წლიდან დღემდე – სომხეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს დერმატოლოგიისა და სექსობრივი გზით გადამდები ინფექციების სამედიცინო-კვლევითი ცენტრი.
 • 2004 წლიდან დღემდე – აზერბაიჯანის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის ეროვნული დისპანსერი, ბაქო.
 • 2005 წლიდან დღემდე – აზერბაიჯანის სამედიცინო უნივერსიტეტი. დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის დეპარტამენტი. ბაქო
 • 2007 წლიდან დღემდე – ქ.პლოვდივის უმაღლესი სამედიცინო ინსტიტუტის დერმატო–ვენეროლოგიური კლინიკა. ბულგარეთი
 • 2007 წლიდან დღემდე – საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალური ცენტრი „ზაგრები“. დერმატო–ვენეროლოგიური დეპარტამენტი. ხორვატია
 • 2008 წლიდან დღემდე – უფსალას უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კვლევის დეპარტამენტი. შვედეთი
 • 2009 წლიდან დღემდე – ერებრუს საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი. ლაბორატორიული მედიცინისა და კლინიკური მიკრობიოლოგიის დეპარტამენტი. შვედეთი
 • 2007 წლიდან დღემდე – დიპლომისშემდგომი განათლების ბელორუსიის სახელწიფო სამედიცინო აკადემიის დერმატო–ვენეროლოგიის დეპარტამენტი. ბელორუსია
 • 2008 წლიდან დღემდე – ბელორუსიის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დერმატოლოგიისა და ვენეროლოგიის დეპარტამენტი. მინსკი
 • 2009წლიდან დღემდე – დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი. ატლანტა, ჯორჯია, აშშ
 • 2007 წლიდან დღემდე – ტარტუს უნივერსიტეტის კლინიკა, დერმატოლოგია. ესტონეთი
 • 2006 წლიდან დღემდე – ლატვიის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის დერმატო–ვენეროლოგიური დეპარტამენტი
 • 2008წლიდან დღემდე – შპს ლატვიის დერმატოლოგიური ცენტრი
 • 2006წლიდან დღემდე – ვროცლავის სამედიცინო უნივერსიტეტის დერმატოლოგიის, ვენეროლოგიის და ალერგოლოგიის დეპარტამენტი. პოლონეთი
 • ადგილობრივი – 67 ( მათ შორის 62 მოხსენებით)
 • საერთაშორისო – 48 (მათ შორის 11 მოხსენებით)

სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი)

 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნული აკადემია. საპატიო სიგელი. თავდაცვის ეროვნული აკადემიის სამხედრო სამედიცინო ოფიცერთა ძირითადი კურსის მსმენელთა პროფესიულ მომზადებაში გაწეული ღვაწლისათვის. 2011 წელი
 • იოველ ქუთათელაძის სახელობის ფარმაკო–ქიმიის ინსტიტუტის იოველ ქუთათელაძის მედალი სამეცნიერო თანამშრომლობისთვის პრეპარატ „ფსორატრონ C“–ს კლინიკური კვლევის მაღალ მეცნიერულ დონეზე ჩატარებისათვის . 2011 წელი
 • საქველმოქმედო ასოციაცია „თანადგომა“. სიგელი. რეგისტრაციის N2/9–61. უსახსრო ავადმყოფი ბავშვებისათვის დახმარების აღმოჩენა და საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა. 2009 წელი
 • საერთაშორისო სამედიცინო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის “South Caucasian Dermatology and Venereology News”-ის დამფუძნებელი და სარედაქციო კოლეგიის წევრი 2005 წლიდან
 • სასერტიფიკაციო საგამოცდო დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე სპეციალობაში „დერმატო-ვენეროლოგია“
 • დისერტაციის ოპონირება – 4
 • სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი – 2
 • თსუ-ს დოქტორანტის ხელმძღვანელი -3
 • სადისერტაციო საბჭოს წევრი: თსსუ – 2008 წელს, თსუ – 2009-2017 წ
 • დერმატო-ვენეროლოგიაში სახელმწიფო სარეზიდენტურო პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი
 • ლექციები თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის – „ნორჩ მედიკოსთა სკოლისათვის“ 2010-2012წწ
 • შპს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
 • თბილისის დერმატოვენეროლოგთა ასოციაცია. დიპლომი. საქართველოში დერმატოვენეროლოგიის დარგის განვითარებისათვის.
 • IUSTI – Young Scientist Award for 2006 is conferred upon. სამეცნიერო პრემია. ბრინჯაოს მედალი. 19–21 ოქტომბერი, 2006 წელი. საფრანგეთი
 • 25th IUSTI Europe Congres-ის პრეზიდენტი (2010 წელი 22-25 სექტემბერი)
 • 25th IUSTI Europe Congres – Medals of Meriot 2010
 • 4th World Congress on Teledermatology-ს პრეზიდენტი (2012 წელი 4-6 ოქტომბერი)
 • საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 13 ივნისის N13/06/02 განკარგულებით დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით N624, მოწმობა N07067
 • ნაციონალური ბიზნეს-რეიტინგების კავშირი. ეროვნული სერთიფიკატი ნომინაციაში წლის ხელმძღვანელი 2015ბიზნეს-პროცესის ორგანიზაციასა და სრულყოფაში მნიშვნელოვანი წარმატებისთვის, მუშაობის მაღალი შედეგების მიღწევაში შეტანილი პირადი წვლილისთვის, მიზანდასახულობისა და კომპანიის ინტერესებისადმი ერთგულებისთვის.
 • The 17th meeting of the European Hair Research Society პრეზიდენტი (2016 წელი 24-26 ივნისი)
 • სიგელი სამედიცინო სფეროში გაწეული ღვაწლისათვის. 21 ოქტომბერი 2016 წელი
 • მოწმობა N027 ორდენი „ეკონომიკის ვარსკვლავი“. ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის საორგანიზაციო კომიტეტის გადაწყვეტილება საწარმოთა რანჟირების საფუძველზე. კომპანიის ეფექტური მართვისათვის, მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლებისა და დარგის განვითარებაში შეტანილი პირადი წვლილისათვის. 2017 წელი
 • მოწმობა N083 მედალი „პროფესიული დამსახურებისათვის“. ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის საორგანიზაციო კომიტეტის გადაწყვეტილება საწარმოთა რანჟირების საფუძველზე. მაღალი პროფესიონალიზმისთვის, დასახული ამოცანების ოპერატიული და ხარისხიანი შესრულებისათვის და სამუშაოს მიმართ კეთილსინდისიერი დამოკიდებულებისთვის. 2017 წელი
 • მოწმობა N355 ორდენი „მედიცინის სფეროში დამსახურებისათვის“. ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის საორგანიზაციო კომიტეტის გადაწყვეტილება საწარმოთა რანჟირების საფუძველზე. მედალი „მედიცინის სფეროში დამსახურებისათვის“ ეროვნული ჯანდაცვის განვითარებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის, პროფესიონალური გუნდის ფორმირებისა და ეფექტური მართვისათვის. 2018 წელი
 • მოწმობა N148 ორდენი „გულისხმიერება“. ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის საორგანიზაციო კომიტეტის გადაწყვეტილება საწარმოთა რანჟირების საფუძველზე. მედალი „გულისხმიერება“ . გამორჩეული პროფესიული და პიროვნული თვისებებისათვის, პაციენტებისადმი ინდივიდუალური მიდგომისათვის, ყურადღებისა და თანადგომის გამოხატვისათვის. 2018 წელი
 • სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებათა საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი 2005 წლის ნოემბრიდან (მოწმობის ნომერი F-157)
 • ევროპის დერმატოლოგიის და ვენეროლოგიის აკადემია – EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) – ნამდვილი წევრი, 2004 წლიდან
 • სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების საწინააღმდეგო საერთაშორისო კავშირი – IUSTI (International Union against Sexually Transmitted Infections)
 • სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების უფსალას ჯგუფი – STIGUP (The Uppsala Group of Sexually Transmitted Infections), 2007 წლიდან
 • სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის აღმოსავლეთ ევროპის გაერთიანება – EE SRH (Eastern European Network for Sexual and Reproductive Health); 2006 წლიდან
 • ევროპის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია – EUPHA (The European Public Health Association); 2007 წლიდან
 • სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების კვლევის საერთაშორისო საზოგადოება – ISSTDR (International Society of Sexually Transmitted Diseases Research) 2005 წლიდან
 • საქართველოს დერმატოვენეროლოგთა ასოციაცია – GADV (Georgian Association of Dermatovenereologists) – დამფუძნებელი, გამგეობის თავმჯდომარე, ასოციაციის პრეზიდენტი, 2009 წლიდან
 • თბილისის დერმატოვენეროლოგთა სამეცნიერო-პროფესიული საზოგადოების დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე
 • დერმოსკოპისტთა საერთაშორისო საზოგადოების (IDS) ნამდვილი წევრი
 • საერთაშორისო ტელედერმატოლოგთა ასოციაციის ნამდვილი წევრი (ISTED)
 • საერთაშორისო სამედიცინო სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალის „სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების დერმატოლოგიის და ვენეროლოგიის სიახლენი“–ს დამფუძნებელი და სარედაქციო კოლეგიის წევრი, 2005 წლიდან
 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრი (2010-2013 წწ)
 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი (2013 წლის აგვისტოდან)
 • სს კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
 • უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტის“ სამეცნიერო საბჭოს წევრი
 • თსსუ სადისერტაციო საბჭოს წევრი
 • ევრო-აზიის დერმატო-ვენეროლოგთა ასოციაციის დირექტორთა საბჭოს წევრი (EAAD Board of Directors 2013 წლიდან)
 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
 • იშვიათი დაავადებების საქართველოს ეროვნული ფონდის გამგეობის წევრი (2011 წლიდან)
 • ჟურნალი Clinical Dermatology”- რედკოლეგიის წევრი
 • Журнал «Дерматолог» – რედკოლეგიის წევრი
 • ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური საბჭოს 2 მოწვევის წევრი
 • ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2 მოწვევის წევრი
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი საკონკურსო კომისიის წევრი. 2009 წელი
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შექმნილი საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე. 2011-2013-2015 წწ

ქართული – მშობლიური
რუსული – სრულყოფილად
ინგლისური – სრულყოფილად