კატეგორიები

ფსიქიატრია, ფსიქოლოგია
733

ფსიქიატრია, ფსიქოლოგია

ფსიქოლოგია - მეცნიერება ადამიანის ფსიქიკურ კანონზომიერებათა შესახებ. მისი ინტერესის საგანი არა მარტო ფსიქიკური აქტივობებია, არამედ ადამიანი როგორც მთლიანი-პიროვნება, მისი ქცევის გაგება.
ფსიქიატრია — მედიცინის დარგია, რომელიც შეისწავლის ფსიქიკურ დაავადებათა გამოვლინებებს, მიმდინარეობას, წარმოშობის მიზეზებს, განვითარების მექანიზმებს, მკურნალობასა და პროფილაქტიკას. განარჩევენ ზოგად ფსიქიატრიას (შეისწავლის ფსიქიკური მოშლილობების ძირითადად კანონზომიერებებს) და კერძოს (შეისწავლის ცალკეულ ფსიქიკურ დაავადებას).

ექიმები

ნატა თუმანიშვილი

ნატა თუმანიშვილი

ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი

სოფიო სალია

სოფიო სალია

ფსიქიატრი