კატეგორიები

ფსიქიატრია, ფსიქოლოგია
1786

ფსიქიატრია, ფსიქოლოგია

ფსიქოლოგია - მეცნიერება ადამიანის ფსიქიკურ კანონზომიერებათა შესახებ. მისი ინტერესის საგანი არა მარტო ფსიქიკური აქტივობებია, არამედ ადამიანი როგორც მთლიანი-პიროვნება, მისი ქცევის გაგება.
ფსიქიატრია — მედიცინის დარგია, რომელიც შეისწავლის ფსიქიკურ დაავადებათა გამოვლინებებს, მიმდინარეობას, წარმოშობის მიზეზებს, განვითარების მექანიზმებს, მკურნალობასა და პროფილაქტიკას. განარჩევენ ზოგად ფსიქიატრიას (შეისწავლის ფსიქიკური მოშლილობების ძირითადად კანონზომიერებებს) და კერძოს (შეისწავლის ცალკეულ ფსიქიკურ დაავადებას).

ექიმები

ნინი ჭაჭია

ნინი ჭაჭია

ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი

მარინა გეგელაშვილი MD. PhD.

მარინა გეგელაშვილი MD. PhD.

ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი

ნატა თუმანიშვილი

ნატა თუმანიშვილი

ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი

სოფიო სალია

სოფიო სალია

ფსიქიატრი