კატეგორიები

ტრანსპლანტოლოგია
1193

ტრანსპლანტოლოგია

ტრანსპლანტოლოგია - არის მედიცინის დარგი რომელიც უზრუნველყოფს ქსოვილების და ორგანოების ტრანსპლანტაციას დონორისგან (ადამიანი, რომლის ორგანიზმიდან ხდება ქსოვილის/ორგანოს ამოღება) რეციპიენტში (ადამიანი, რომლის ორგანიზმში ხდება ქსოვილის/ორგანოს ჩანერგვა).
ტრანსპანტაცია - ეს არის ოპერაცია რომლის დროს ხდება რეციპიენტის ორგანიზმში არარსებული ან შეუქცევადად დაზიანებული ქსოვილების/ორგანოების (რომლებსაც დაკარგული აქვთ საკუთარი ფუნქციის შესრულების შესაძლებლობა) იმპლანტაცია და ჩანაცვლება დონორისგან მიღებული დაუზიანებელი, ჯანსაღი და ფიზიოლოგიურად სწორად მოფუნქციონირე ქსოვილებისა ან ორგანოებით.

ექიმები

ლევან გოგიჩაიშვილი MD. Ph.D.

ლევან გოგიჩაიშვილი MD. Ph.D.

ზოგადი ქირურგი, ონკოქირურგი, ტრანსპლანტოლოგი

მიხეილ ღონღაძე MD. Ph.D.

მიხეილ ღონღაძე MD. Ph.D.

ქირურგი​-ტრანსპლანტოლოგი

კობა შანავა MD. Ph.D.

კობა შანავა MD. Ph.D.

ზოგადი ქირურგი, ონკოქირურგი