კატეგორიები

ჰემატოლოგია
1796

ჰემატოლოგია

ჰემატოლოგია — მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის სისხლს, სისხლმბად სისტემას, მათ აგებულებას, ფუნქციებს, დაავადებებსა და მკურნალობის მეთოდებს, აგრეთვე სისხლის წარმოქმნის პროცესებს და მათ ცვლილებებს ორგანიზმის პათოლოგიური მდგომარეობის დროს, ამ პროცესებზე ენდო- და ეგზოგენური ფაქტორების გავლენას, მორფოლოგიასა და უჯრედშიდა პროცესებს, პლაზმის თვისებებს, სისხლის სისტემურ ეტიოლოგიას, პათოგენეზს, კლინიკასა და მკურნალობას.
ტრანსფუზიოლოგია - მეცნიერება სისხლის და სისხლის შემცველების დონორის ორგანიზმში გადასხმის შესახებ.

ექიმები

თამარ გერსამია MD.

თამარ გერსამია MD.

ჰემატოლოგი-ტრანსფუზიოლოგი, ონკოჰემატოლოგი

გიორგი სამადაშვილი MD.

გიორგი სამადაშვილი MD.

ჰემატოლოგი, ტრანსფუზიოლოგი

სოფიო ბაძგარაძე MD. Ph.D.

სოფიო ბაძგარაძე MD. Ph.D.

ონკოლოგი, ჰემატოლოგ-ტრანსფუზიოლოგი

ნინო შარაშენიძე MD. Ph.D.

ნინო შარაშენიძე MD. Ph.D.

ჰემატოლოგი, ტრანსფუზიოლოგი

ნინო ჩხაიძე MD. Ph.D.

ნინო ჩხაიძე MD. Ph.D.

ჰემატოლოგი