მამუკა ლორთქიფანიძე MD. PhD.

რევმატოლოგი

სამუშაო ადგილი

 1. აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი
 2. თბილისი, უზნაძის ქ. N 51
 3. 0322 95 40 41

სპეციალობა

რევმატოლოგი

სამეცნიერო წოდება

მედიცინის დოქტორი

პროფესიული ინტერესები

 • რევმატოლოგია
 • იმუნოლოგია
 • სამეცნიერო კვლევები
 • ჯანმრთელი ცხოვრების წესი
პროფესიული უნარები
ჯანდაცვა 100%
პაციენტთან ურთიერთობა 100%
პროფესიული განვითარება 100%

დაბადების თარიღი: 26. 04. 1970

სპეციალობა: რევმატოლოგია

აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი

სამუშაო ადგილი:

 • აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი
 • მარდალეიშვილის კლინიკა – კონსულტანტი

განათლება:

 • 2009 წ. – EULAR ონლაინ კურსი, რევმატიული დაავადებები.
 • 2001 წ. – სახელმწიფო სერთიფიკატი და ლიცენზია რევმატოლოგიაში.
 • 1998 წ. – თბილისის სამაგისტრო სამედიცინო აკადემია. დიპლომი და ლიცენზია რევმატოლოგიაში.
 • 1991-1992 წ.წ. – თბილისის საქალაქო # 1 საავადმყოფო. თერაპიის განყოფილება. პრაქტიკული ტრენინგ-კურსი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი.
 • 1986- 1991 წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. თერაპიის განყოფილება. MD. წარჩინებით.

აკადემიური კარიერა:

 • 1994-1998 წ.წ. – თბილისის სამედიცინო აკადემია. დაამთავრა კურსი – სამაგისტრო კურსი ადამიანის ანატომია.
 • 1995-1997 წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამაგისტრო კურსი ადამიანის ციტოლოგია, ჰისტოლოგია და ემბრიოლოგია.
 • 1997 -1998 წ.წ. – თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი “იბერია”. სამაგისტრო კურსი ფიზიოლოგია თბილისის საოჯახო მედიცინის ინსტიტუტი. სამაგისტრო კურსი ბიოქიმია.
 • 1999- 2006 წ.წ. – თბილისის სამედიცინო აკადემია. სამაგისტრო კურსი თერაპია.

პროფესიული გამოცდილება და კვალიფიკაცია:

 • კონსულტანტი შემდეგ კლინიკებში: ციტო, Mediclub Georgia, ინტერკლინიკა: American Medical House, კურაციო, დავით აბულაძეს კლინიკა.
 • 1998 წლიდან – დღემდე – აკად. ვ. წითლანაძის სახელობის რევმატოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი. თბილისი. საქართველო. (პრაქტიკოსი რევმატოლოგი (MD.) და მკვლევარი).
 • 1995-1998 წ.წ. – საოჯახო მედიცინის კლინიკა ჯანდაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრი. თბილისი. საქართველო. (პრაქტიკოსი ოჯახის ექიმი / კონსულტანტი საკანონმდებლო საკითხებზე).
 • 1992-1995 წ.წ. – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის კლინიკა. კარდიოლოგიური დეპარტამენტი. თბილისი. საქართველო. (პრაქტიკოსი კარდიოლოგი).

საერთაშორისო პრაქტიკა:

 • 2003 – სტაჟირება Grady Hospital Rheumatology team of Emory Univercity, Atlanta, Georgia, USA.
 • 1998 – სტაჟირება Clinic of the Medical School of Hannover (Germany).
 • 1991 წ. – აკადემიური სტაჟირება Cardiologic Clinic of the University of Milan (Italy).

პუბლიკაციები:

 1. Recent methods of diagnostic and treatment of allergy, asthma and immunodeficits” International Journal of Immunorehabilitation 1999, სექტემბერი, თბილისი. გვ.51 ე. ვაშაკიძე, ე. ქართველიშვილი, მ. ლორთქიფანიძე, ტ.გეგეშიძე, ნ.ყიფიანი
 2. Blood capillaries of the skin in patients with virus hepatitis C and rheumatic syndromes. Experimental and Clinical Medicine. I Tbilisi International Conference, 1999, # 2, გვ. 77  ე. ვაშაკიძე, ე. ქართველიშვილი, მ. ლორთქიფანიძე.
 3. Some immunological aspects in patients infected by hepatitis C virus. The III Congress of Georgia Rheumatologists. 2001 p69-70  ე. ვაშაკიძე, ე. ქართველიშვილი, მ. ლორთქიფანიძე, ტ. ასტვაცატუროვა, ნ. აგაპიშვილი.
 4. Blood vessels of skin during the hemorrhage rashes in Patients with Hepatitis C Virus. მ.ლორთქიფანიძე. Proceedings of Georgian Academy of Sciences, “Macne”, Biol., –A, 2002, 29, 3-4, 355-363.
 5. Rheumatic manifestations in HCV infected in Georgia. მ.ლორთქიფანიძე, დ.ქართველიშვილი, ე.ვაშაკიძე. Proceedings of Georgian Academy of Sciences, “Macne”, Biol.,  –A, 2003, 29, 3-4, 375-381.
 6. Compare of Rheumatic manifestations in HCV infected in Georgia and West Countries. მ.ლორთქიფანიძე, ე.ქართველიშვილი, ე.ვაშაკიძე. Experimental and Clinical Medicine, 2003, 11-12, 48-51.
 7. Rheumatic manifestations during of C virus hepatitis. სადისერტაციო ნაშრომი. მ.ლორთქიფანიძე. 2005.

კვლევითი ინტერესები:

 1. ექსპერტი “Pfizer-EARTH Expert Panel Meetings” 2010 წლიდან.
 2. ძირითადი მკვლევარი “Anthera Pharmacevticals” Chablis-SC1 კვლევა 2012 წლიდან
 3. კლინიკური მკვლევარი KCR შპს “Mabra” იკვლევს 2012 წლიდან
 4. ძირითადი მკვლევარი Neovacs “TNF-K-006″ იკვლევს 2013 წლიდან
 5. ძირითადი მკვლევარი Pfizer Infliximab / Adalimumab biosimilar იკვლევს 2014 წლიდან
 6. ძირითადი მკვლევარი Ablinx იკვლევს C201 და C 202 2015 წლიდან
 7. ძირითადი მკვლევარი NeoVacs INF-K-002 იკვლევს 2015 წლიდან

კომპიუტერული უნარჩვევები:
Windows, MS Office, Internet, Email

ენების ცოდნა:
ქართული – მშობლიური
რუსული – სრულყოფილად
ინგლისური – სალაპარაკო