დიაგნოსტიკური ცენტრები

სამედიცინო სერვისი დიაგნოზის დასმით იწყება, სწორ დიაგნოზს განაპირობებს ხარისხიანი დიაგნოსტიკური სერვისი, რაც ჩვენს დიაგნოსტიკურ კლინიკებში გარანტირებულია, კვლევებისა და ანალიზების ფართო სპექტრით, თანამედროვე აპარატურით და პროფესიონალი პერსონალით.
1270

დაწესებულებები

1 2 3 4